top of page

פרק 19

אהימסה: כוחה של אי אלימות

עם ד״ר יוחנן גרינשפון

פרק 20

רוחות העולם: טיפוח כוונת הלב בעולם של תנודות

עם ענבל הללי-בלס

פרק 21

מחשבות על מאבק

עם ד״ר אסף סטי אל-בר

פרק 22

איך ראוי לפעול? על פעולה מיטיבה בעתות משבר

עם נחי אלון

פרק 23

השנים הבאות: מסע לעבר ולעתיד מתוך ההווה השוצף

עם מיכל ברנע-אסטרוג

פרק 24

גלגל החיים: הטוב, הרע והמורכב

עם יובל אידו טל

פרק 25

למידה, הפרעה וסימני שאלה?

עם יעל דורון-דרורי

פרק 26

על חכמה שבגוף: גוף-נפש-רוח בטיפול ובחיים עצמם

עם גבריאל שירז

פרק 27

אֵבֶל כמיומנות לחיים

עם בועז עמיחי

פרק 28

כל הפחדים כולם

עם מולי גלזר

פרק 29

להיות אדם חופשי - משנתו של בודהידהרמה מורה הזן הראשון

עם יובל אידו טל

פרק 30

בין טיפול להליכה בדרך: לגעת בנפש ובתודעה

עם איילת שמולביץ׳

פרק 31

אי של יציבות

עם ד״ר סטיבן פולדר

הסכת הכרית | עונה שנייה

הכרית לוגו 24-2.png
bottom of page