top of page

קורסים קרובים

14.png
משנתו של בודהידהרמה:
הנחיותיו של מורה הזן הראשון

עם יובל אידו טל

בכפר סבא ובזום | החל מה - 23.05.23 | עשרה מפגשים 

בקורס זה נלמד מתרגום חדש של יובל אידו טל לכמה מכתביו של בּוֹדְהִידְהַרְמָה, מורה הצָ'אן [זֶן] הראשון בסין של המאה הששית; בצד למידת הכתבים ומתוכם, נתאמן  באימוני הרוח שמוצעים בהם

להוציא את החץ

עם נועה נחום

בכרכור | החל מה - 15.06.23  

קורס קצר בו נבחן את מה שהבודהה לימד - כיצד ניתן לפתח ראייה צלולה ובהירה ולהשתחרר מתפישה שמייצרת סבל, השתוקקות דחייה וסלידה. נתרגל את האפשרות הזמינה לכולנו לחיים חופשיים

פרנסה דימוי.png
פרנסה נכונה - בואו נדבר (לא רק) על כסף

עם יובל אידו טל

שישה מפגשי זום ויום תרגול | החל מה - 12.06.23  

באיזו מידה הערכים שיקרים ללבנו ושאותם אנחנו מעוניינים לטפח באים לידי ביטוי בחיי העבודה שלנו? איך אנחנו מכריעים בסוגיות של פרנסה? מה מקומם של מטרות, תוכניות ויעדים בתוך מרקם חיינו. מה מקומה של אי וודאות. מה מקומה של המנוחה. כמה אשמה עולה ומופיעה כשבאה מנוחה. ויד על הלב – האם אנחנו יודעים בכלל לנוח.

זן קשת_edited.jpg
מדיטצית זן: גוונים רבים קשת אחת

עם יובל אידו טל

שישה מפגשי זום ויום תרגול | החל מה - 25.06.23  

גווניה של המדיטציה באימון הזן רבים. ישנה המדיטציה שבאפס המעשה [שִיקָאנְטָזָה]. ישנו האימון בתשומת הלב [זָאזֶן]. ישנו האימון בהוויה השואלת, שאינה מבקשת תשובה [קוֹאָן], ישנו האימון בהתקרבות אל המילים ובהתרחקות מהן [נֶן], ישנו האימון בריכוז ובחקירת דקויותיה של התודעה [שוֹג'וֹ], ישנו האימון בהרחבת התודעה מתוך ריקות ותוך כדי טיפוחה של חמלה [דָאיג'וֹ]. בקורס זה נתאמן ונתעמק בכל אלה.

ידים מקבלות רדיקלית.png
קבלה רדיקלית

עם ד״ר אסף סטי אל בר

שישה מפגשים היברידיים במרכז גוף נפש | החל מה - 3.7.23 

הקורס יציע התייחסות לקבלה רדיקלית מפרספקפטיבה בודהיסטית, נבחן ונבין את הקבלה הרדיקלית דרך מושגים מרכזיים בדרך הבודהיסטית ובתוכם ארבע אמיתות האצילים, שלושת מאפייני הקיום, תוך דגש גדול על הקשר בין קבלה רדיקלית לבין תרגול הריקות.

במקביל נשזור את תרגול הקבלה הרדיקלית עם תרגול האיכויות ללא גבול  נלמד ונעמיק בהבנת תפישת החמלה הבודהיסטית והקשר בינה לבין קבלה רדיקלית, וכן התרגול של מודיטה (שמחה מפרגנת) והכרה בטוב.

bottom of page