top of page

קורסים קרובים

איכויות הלב_edited.jpg
איכויות הלב: מטא וקארונה | אהבה וחמלה 

עם ענבל הללי בלס

במרכז גוף נפש | החל מה - 26.01.23

אהבה חברית, חמלה, שמחה והשתוות הנפש, המכונות ״ברהמה ויהארה״ -״הלכי הרוח הנעלים״- הן איכויות התומכות ברווחתנו וברווחת הכלל. בסדרת מפגשים זו נלמד על ארבע האיכויות הללו, ונתרגל את השתיים הראשונות: אהבה וחמלה, לעצמנו ולאחרים.

road_3_edited.jpg
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית:
מחזור חורף

עם ד״ר אסף (סטי) אל בר ומולי גלזר

במרכז גוף נפש | החל מה - 30.01.23

מחזור החורף של תכנית הדגל של פסיכו-דהרמה,

20 מפגשים וארבעה ימי תרגול בהם נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני, ולמדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש בגוף ובלב.

9_edited.jpg
דרך הבודהיסטווה: למצוא משמעות בלב הסערה

עם ד״ר אסף (סטי) אל-בר 

בסטודיו שאלה, יפו ובזום | החל מה - 6.02.23

דרך הבודהיסטווה מדגישה שאנחנו לא לבד במסע הזה: לא לבד עם הדוקהה הזו, לא לבד בתהליך השחרור ממנה ובמציאת החופש. גישה שכזו היא הבסיס לאחווה אנושית מחד, אבל גם למשמעות עמוקה: אנחנו כאן לא רק כדי לחלץ את עצמנו מאי-הנחת, אלא כדי לעזור לכל היצורים החיים להשתחרר מדוקהה ולמצוא שמחה, שלום ואהבה. בקורס נעמיק בלימוד ובתרגול החמלה, ראיית הריקות והתהוות הגומלין התלויה.

מההתחלה_1_edited_edited.jpg
מבוא לבודהיזם

עם ד״ר ארז יוסקוביץ׳

בזום | החל מה - 6.02.23

קורס המבוא הוא שער ראשוני להכרות וחקירת דרך החיים והמחשבה הבודהיסטית. נקודת המוצא לקורס היא ההבנה שאת מרבית הסבל בחיינו מחוללת התודעה, וכי ניתן ללמוד דרכים להפחית את האחיזה בה.

 במהלך הקורס נלמד אודות הבודהה כדמות היסטורית, נכיר את יסודות המחשבה, התובנות והאימון הבודהיסטי, נתוודע לדרכי האימון במסורות השונות, ונתרגל מדיטציה. 

bottom of page