top of page

נפתחים בקרוב

דרך הסמוראי דימוי.png
דרך הסמוראי : עיונים בחוכמת דרכם של לוחמים

עם יובל אידו טל 

שמונה מפגשים ויום תרגול בזום  החל מה- 28.2.24

במסורות שונות מתואר ההולך בדרך הבודהיסטית כלוחם; מלוחמי שמבהאלה במסורות הבודהיזם הטיבטי ועד לסמוראי במסורות הזן בודהיזם היפני.

בקורס קצר זה נבקש ללמוד מחוכמתם ומדרכם של אלה.

סול סטיינברג חדש.png
כתיבה בזמן כאן

עם ליאת קפלן

חמישה מפגשים | בתל אביב  החל מה- 5.3.24

סדנה המיועדת למתאמנים המבקשים להרחיב, להעמיק ולדייק את האימון שלהם, לחוות ולכתוב את המתרחש בעת התהוותו, כמו גם לכותבים המבקשים להתנסות בדרכי כתיבה, באפשרויות ובאיכויות חדשות - לאוהבי קריאה, כתיבה ובהייה.

סילה כתרגול דימוי_edited.jpg
סילה כתרגול:
דיבור נכון, אורח חיים נכון ופעולה נכונה

עם תמי ברקאי

ששה מפגשים | בכפר סבא ובזום החל מה- 4.3.24

תרגול הסילה, המוסר, הנו מרכזי בדרך שמונת האיברים. שלושת חלקיו – פעולה נכונה, דיבור נכון ואורח חיים נכונים, מציעים תרגול רלוונטי תמיד, מרחב חקירה של הפעולות, הדפוסים וההשקפות שלנו, והאפשרות להביא לתוכם איכויות של חופש, קרבה, חמלה ובהירות. 

מדיטציה מההתחלה דימוי.png
מדיטציה: מההתחלה 

עם אביגיל פן 

ארבעה מפגשים | בזום החל מה- 6.3.24

כיצד נוכל לשהות עם מה שנוכח כרגע? קורס קצר זה נועד למי שמבקשים להתחיל לצעוד בנתיבי האימון המדיטטיבי, ולאלה המבקשות להיזכר מחדש ביסודות התרגול, ובקשר שבין האימון במדיטציה בישיבה על הכרית לבין מדיטציה כהלוך נפש יומיומי המלווה את כל פעולותינו.​

תורו דימוי.png
החיים כניסוי:
עיונים בדרכיו ותורותיו של הנרי דייויד ת׳ורו

עם יובל אידו טל

ששה מפגשים | בזום החל מה- 18.3.24

בקורס זה נקרא בכתביו של ההוגה והנסיין הבלתי נלאה הנרי דייויד ת׳ורו. נבקש ללמוד מעט מן הדברים שמהם ביקש גם הוא ללמוד על טבע האדם, הלבדות והעבדות, הפראות והערות, הפשטות והחירות, על יושרה ואלימות, על חמלה ועל מוסריות, ואולי יותר מכל, על האינטימיות שבין אדם ועולמו.

מרחבי מרפא-דימוי2.png
מרחבי מרפא: 
אימוני הברהמה ויהארה 

עם מאיה לאוב

עשרה מפגשים ויום תרגול | בכפר סבא ובזום החל מה- 27.3.24

נרחיב ונצלול לעומק מרחבי המרפא אותם מציעה הדרך הבודהיסטית, בחלוקה לארבעה מרחבי ״הברהמה ויהארה״- ארבעה אימונים, המכונים גם "משכנים אלוהיים": האימון באהבה, האימון בחמלה, האימון בשמחה בשמחתו של האחר, והאימון בהשתוות הרוח (או איזון הרוח).   

bottom of page