top of page

 מדיטציות מוקלטות 

מדיטצית הרחבת הקשב
עם נחי אלון 

הרחבת הקשב וכוחה המרפא של הפניית תשומת הלב, ואחריה הנחיות להרהור ותרגול

מתוך: פרק 33, הסכת הכרית

מדיטצית מטא
עם ענבל הללי בלס

מתוך: פרק 12, הסכת הכרית

קבלה רדיקלית
עם ד״ר אסף סטי אל בר

מתוך: פרק 6, הסכת הכרית

מדיטציה ככלים לסיוע
עם איילת שמולביץ׳

מתוך: פרק 30, הסכת הכרית

אי של יציבות
עם ד״ר סטיבן פולדר

מתוך: פרק 30, הסכת הכרית

אל נימי הנימים של התחושות
עם מאיה לאוב
קידה לעצם הקיום
עם יובל אידו טל
חקירה מרחבית
עם יעקב רז
bottom of page