top of page

תכנית המטפלים שנה א׳
תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי

ראש התכנית: איילת שמולביץ׳

buddha in clinic2.png

בבודהיזם מצויה משנה פסיכולוגית סדורה אודות התודעה ושיבושיה, הסבל, מקורותיו והדרכים להשתחרר ממנו, ולצדה שפע של פרקטיקות מעשיות להתבוננות ולתמורה בתודעה.

הפסיכולוגיה הבודהיסטית מאפשרת אופני מחשבה ופעולה בדרכים חלופיות, מחוץ לקופסה הטיפולית.

 

בתכנית התלת-שנתית נפגשים הלומדים הלכה למעשה עם הפסיכולוגיה הבודהיסטית ועם הראייה שהיא מציעה מעבר לגישות המקובלות.

 

נבקש להעניק למטפלים ולמטפלות התנסות עשירה ומעמיקה בהיבטים בודהיסטיים וקליניים, לצד העמקה וטיפוח של מיומנויות הולכות וגדלות.

נלמד את יסודות הדרך הבודהיסטית, התערבויות טיפוליות מבוססות חוויה, ונטפח נוכחות טיפולית. נבקש לראות את ה'אני' לא כנפרד ומוצק, ולא כיעד התפתחותי נכסף. נבקש לראות גם את התעתועים המנתקים את האדם מרשת החיים הסובבת אותו, כאשר ה'אני' נתפס כמוצק ונפרד; נבקש לראות את הרגשות לא בהכרח כמפתח המרכזי לחקירת חיי הנפש, אלא כתנועות-תודעה חולפות שלעתים ראוי להניח להן; את הסבל, ואפילו את המוות, נבקש לראות לא בהכרח כבעיה שיש לפתור, אלא כמציאות שאותה ניתן לקבל;  את המעשה הטיפולי לא רק כמעשה שעניינו הפחתת סבל אלא גם כמעשה של פיתוח מידות טובות ומיטיבות כמו חמלה, נדיבות וסובלנות; את השיחה הטיפולית נחקור, לא כדרך יחידה לחקירה פנימית ולתמורה, אלא כחלק ממרקם רחב ומקיף יותר, שכולל בתוכו גם מדיטציה וגם שינוי ממשי בהרגלי החיים ובהרגלי התודעה.

הלימוד יכלול תרגול מדיטציות, שיח ודיון, קריאת טקסטים, תרגולים בקבוצות קטנות, הדגמות וסימולציות טיפוליות.

 

בתוכנית מלמדים מיטב המורים בארץ העוסקים בבודהיזם ובטיפול. את השנה הראשונה והתהליך הקבוצתי והאישי מובילה איילת שמולביץ׳, ראש התכנית, ולצידה מלווה התומכת את התהליך

החל מה-  29.10.24

עשרים מפגשים בני שלוש שעות

וארבעה ימי תרגול

מבנה התכנית

מרכז גוף נפש, רמת השרון

 ימי שלישי,  12:15-9:15

מתי ואיפה

המחיר כולל דמי רישום בסך 200 ש״ח לשיריון מקומך בקורס. תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה. דמי הרישום יוחזרו במידה שהקורס לא יפתח.

מחיר מומלץ:

7500 ש״ח 

מחיר מופחת:​ 6800 ש״ח

תמיכה בקהילה: 7900 ש״ח

אנו מזמינים אתכן.ם לבחור את שכר הלימוד ביושרה בהתאם ליכולתכם.ן בעת הזו.  

במידה שאין באפשרותכם לשלם את הסכום המופחת כתבו לנו וננסה לסייע במלגת השלמת תשלום או מלגה מלאה, על פי הצורך

מחיר

bottom of page