top of page

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית: תכניות שנתיות

״אימון לחיים״ היא תוכנית הדגל של פסיכו-דהרמה, המעניקה ללומדים בה את תשתיות הידע ואת תרגול המדיטציה באופן בסיסי, יסודי ומעמיק כאחד.

שנת ההתחלה מיועדת למי שעושים את צעדיהם הראשונים בלימוד ובתרגול.

את סדר שנות ההמשך ניתן לבחור באופן אישי, בהתאם לצורך, לסקרנות, לחיבור למורה או ללוח הזמנים.

כל מפגש בתכנית, בכל שלביה ושנותיה, כולל:

אימון במדיטציה, חקירת המדיטציה, התנסויות מלמדות, למידה עיונית סדורה, רב שיח שעניינו יישום הלמידה והאימון בחיי היומיום.

כל מחזור שנתי מונה עשרים מפגשים וארבעה ימי תרגול, ולרוב מתחלק בין שני מורים.

שנת הלימודים הבאה תחל לאחר חגי תשרי, בנובמבר 2024 | פירוט הקבוצות ומורי התכניות יפורסמו בקרוב  

אימון דימוי תשפה.png
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית:
שנת התחלה
אימון אביב דימוי בלבד.png
אימון לחיים:
דרך שמונת הנתיבים
16_edited.jpg
אימון לחיים:
תריסר החוליות של ההתהוות המותנית
המוות כמורה דימוי 2024.png
אימון לחיים: המוות כמורה
התעניניות באימון לחיים

עדכנו אותי כשההרשמה נפתחת

bottom of page