top of page

פרק 29

להיות אדם חופשי - משנתו של בודהידהרמה מורה הזן הראשון

spotify copy 2.png
google copy 2.png
apple copy 2.png

עם יובל אידו טל

יולי 2023 | שעה ו- 9 דקות

טבעך הוא בודהה, ולהיות בודהה משמע להיות אדם חופשי, אדם שלא עסוק בשום דבר, אדם שאין לו שום דבר להוכיח לאף אחד.

(מתוך 'הדרשה על קשרי הדם', בודהידהרמה, המאה ה- 6 לספירה)

השבוע נפגשנו עם יובל אידו טל ושוחחנו על תרגום לכתבי בודהידהרמה, מורה הזן הראשון עליו יובל שוקד בשנים האחרונות. זהו תרגום ראשון מסוגו מסינית של המאה השישית לעברית בת זמננו.
השפעתו של בודהידהרמה חוצה גבולות זמן ומרחב, ודבריו נוקבים, ישירים ורלוונטים מתמיד. בהשראתו דיברנו על טבע בודהה כמכלול של תהליכי הריפוי, האיזון הבהירות המתרחשים ברקע קיומנו. כיצד תשומת הלב היא איכות טבעית של תודעתנו? כיצד נוכל לכוונן את חיינו מתוך אמון בתנועה המיטיבה של הריפוי? ומה בין בודהידהרמה לאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית?

spotify gray.png
google gray.png
apple gray.png

הכירו את האורח | יובל אידו טל

מתאמן במדיטציה כבר 27 שנה, מלמד בודהיזם וזן למעלה מעשרים שנה; מנחה רטריטים מרצה וחוקר תחומים אלה.
מחבר הספרים ״בודהיזם: מבוא קצר״, ״לבי נבהל מהירח״, ״משירי אוגאווה יוקימיצו״ ומתרגם כתבים מסורתיים וספרים בנושאים: תודעה, פילוסופיה, מדיטציה ואמנויות הבודהיזם והזן.
עוסק באמנות הקליגרפיה הסינית והיפנית.

bottom of page