top of page

תכנית המטפלים

ראש התכנית: איילת שמולביץ׳

תוכניות המטפלים בפסיכו-דהרמה הן יצור חי, צומח ומתפתח. אנחנו, צוות התכנית, מושקעים בחקירת המלאכה המורכבת של הסיוע לזולתנו וביצירת השיח המתבקש והמיטיב בין גישות סיוע עתיקות לבין גישות טיפול מודרניות.

התוכנית תלת-שנתית ומטרתה לתת למטפלים ומטפלות התנסות עשירה ומעמיקה בהיבטים בודהיסטיים וקליניים, אשר נבנים בהדרגה עם רמת העמקה וטיפוח מיומנויות הולכות וגדלות. ​

לצד התכניות השנתיות אנו מציעים לאורך השנה קורסים, ארועים וימי תרגול במיוחד עבור קהילת המטפלות והמטפלים. 

שנת הלימודים תשפ״ה: ההרשמה החלה

buddha in clinic2.png
תורת הנפש הבודהיסטית למטפלים: שנה א׳

בשנה הראשונה לתכנית נלמדאודות מקורות הסבל והשחרור ממנו, ואת יסודות הסיוע הבודהיסטי הלכה למעשה. נפגוש את פוטנציאל השחרור מכבלי התפיסה ה'פסיכופתולוגית', והתוודעות וטיפוח תהליכים מנטליים מיטיבים, נתנסה בהתערבויות טיפוליות מבוססות חוויה, ונטפח נוכחות טיפולית. 

buddha in clinic1.png
תורת הנפש הבודהיסטית למטפלים: שנה ב׳

בשנת הלימודים השניה נרחיב בהכרת מודלים שונים של סבל, בעיקר דרך מודל שתים-עשרה החוליות אותו נלמד בסמסטר הראשון. בהמשך נתרגל איכויות של חכמה וחמלה, ונכיר זרמים וגוונים של גישות בודהיסטיות, מהלם רים, הדרך המדורגת הטיבטית, לאימון בקואן ממסורת הזן.  

one armchair1.png
תורת הנפש הבודהיסטית למטפלים: שנה ג׳
נוכחות עמוקה במפגש עם אובדן ואבל ובמפגש עם החיים

בשנת הלימודים השלישית בתוכנית יוקדש הסמסטר הראשון לנושא המוות, תחום בו הדרך הבודהיסטית מרבה לעסוק, בגישה שונה מזו המקובלת בתרבות המערבית. הסמסטר השני יוקדש ל'נוכחות טיפולית'. ננסה להתחקות אחר איכות חשובה וחמקמקה זו, ולטפח אותה. בתוך כך נפגוש גישות טיפול שונות, השייכות למטריית הטיפול מבוסס החוויה.  

מטפלים המשך.png
תורת הנפש הבודהיסטית למטפלים: המשך הדרך

סנגהת למידה לבוגרי תכנית המטפלים ותכניות דומות, במטרה לאפשר המשך העשרה דהרמית וקלינית. 

ימי תרגול ומפגשים מיוחדים לאורך השנה, מפגשי קיץ, 

ריטריט מטפלים שנתי בחודש פברואר, ועוד.

קורסים ימי תרגול ומפגשים למטפלים

מטפלים דימוי 1 לא רווי.png
דיבור נכון במפגש הטיפולי
עם נחי אלון וד״ר אסתר אליצור

סדנת יום ייחודית וחד פעמית

bottom of page