top of page

פרק 20

רוחות העולם: טיפוח כוונת הלב בעולם של תנודות

spotify copy 2.png
google copy 2.png
apple copy 2.png

עם ענבל הללי בלס

מרץ 2023 | שעה ו- 6 דקות

רווח והפסד, מעמד גבוה ומעמד נמוך,
גנאי ושבח, אושר וצער: 
מצבים אלה בחיי בני האדם אינם נצחיים, 
אינם קבועים והנם מועדים לשינוי. 
ביודעו שכך היא, אדם חכם, קשוב, מודע,
מתבונן בהשתנות זו של המצבים.

מתוך: הדרשה על ענייני העולם, תרגום קרן ארבל ויובל אידו טל. 

בפרק זה נפגשנו שוב עם ענבל הללי בלס, ושוחחנו על ארבעה זוגות של צמדים - המכונים גם 'שמונה הדהרמות הארציות' או 'רוחות העולם'. ביקשנו לבחון כיצד התנועה בתוך הצמדים מניעה אותנו ביום יום, וכיצד ההיכרות עמם ועם כוונות ליבנו יכולה להיות לנו לעזר. 

הפרק מלווה במדיטציה בהנחייתה של ענבל.

להאזנה ולתרגול מדיטציה

spotify gray.png
google gray.png
apple gray.png

הכירו את האורחת | ענבל הללי בלס

כשפגשתי את הדהרמה הרגשתי מיד בבית, ומאז אני לומדת ממגוון מורים, מתרגלת, מנחה וצועדת בדרך. הדהרמה עבורי היא דרך מעשית להזמין את הלב והתודעה לפגוש את החיים במלואם, באהבה ובאומץ, ולאפשר לחיים על השמחות והאתגרים שבהם להיות מוריי המסורים. זוהי דרך לפגוש אנשים, להתחבר וללמוד זה מזה מתוך כנות ורכות. ילידת 1974, נשואה לאברהם ואמא גאה לשהם ולמשה זהר. מנחה בעמותת "תובנה", מטפלת בזן-שיאצו ומורה לעברית באוניברסיטה.

bottom of page