top of page

פרק 37

האדם מרחיב את הדרך

spotify copy 2.png
google copy 2.png
apple copy 2.png

עם פרופ׳ גליה פת שמיר

ינואר 2024 | שעה ו- 9 דקות

השבוע בכרית, פרק שהוקלט לפני כמה חודשים, טרם המלחמה ומכאוביה. בפרק התארחה פרופ' גליה פת שמיר, מרצה וחוקרת של פילוסופיה סינית והשוואתית באוניברסיטת תל אביב. גליה עוסקת בפילוסופיית הדרך, 'הדאו' הסינית על פניה השונים, ונגיעתה במרחבים החברתיים, כחלק מהחיים עצמם וחקירת האדם את עצמו ואת עולמו.
בפרק זה שוחחנו על מושג האנושיות ומה זה אומר להיות אנושי, חשיבה המתגלמת במערכות יחסינו הן עם עצמנו ועם העולם. שאלנו מה זה אומר ללכת ב'דרך', ומה ניתן לומר על טבע האדם.
למרות שהפרק הוקלט בזמנים אחרים, מצאנו בו חכמה עתיקה אך משמעותית גם לימי המשבר בהם אנו מצויים.

spotify gray.png
google gray.png
apple gray.png

הכירו את האורחת | פרופ׳ גליה פת שמיר

גליה היא פרופסור לפילוסופיה סינית והשוואתית באוניברסיטת תל אביב, ועמדה בראש החוג ללימודי מזרח אסיה. היא מתמקדת בפילוסופית הדרך, הדאו, ההומניסטית קונפוציאנית והשלכותיה. פרסמה ספרים באנגלית ובעברית, ביניהם: "אדם לאדם חידה" ו"אדם דרך".
גליה עוסקת בנגיעה של הפילוסופיה הסינית גם מעבר לגבולות המחקר האקדמי- במרחבים החברתיים וכחלק מהחיים עצמם, בין היתר בעולמות החינוך וסיוע לנשים בסיכון.

bottom of page