IMG_7487.jpeg

 תודעת זן, תודעת המתחיל 
קריאה בדוגן דרך עיניו של סוזוקי

מורה הזן סוזוקי שונריו, עם חיוכו הרחב, הגיע לארצות הברית מיפן בשנות ה-60 של המאה הקודמת. הזן כבר היה אז מוכר במערב. בעיקר כחלק מתנועת הביט, כמרד נגד המוסכמות וכביטוי ואישור לשבירת מסגרות כללית. סוזוקי הביא משהו אחר. אימון קפדני במדיטציה, ודגש על פשטות יומיומית, שהיו שונים מאוד ממה שזוהה עד אז כזן.

בתוך המסגרת הקפדנית, של סדר יום וטקסים ושל ישיבה בתנוחה מאוד מאוד מדויקת, תלמידיו של סוזוקי יכלו לחוות את ההתפרקות וההשתחררות מצורות, הגדרות, עמדות. כחוויה נוכחת, לא כעוד רעיון יפה לאמץ לארגז הרעיונות.

סוזוקי היה תלמידו הרוחני של מורה הזן דוגן, בן המאה ה-13. באופן שבו לימד, ובתובנות שחלק, הוא מתייחס רבות לתורתו של דוגן, לכתביו ולרעיונותיו הסתומים לעתים קרובות. הוא נותן בהם חיות ומבאר אותם.

לאורך השבוע נקרא מכתביו של סוזוקי, נראה את הקשר שלהם לכתבים של דוגן, וננסה להבין אותם הבנה חיה, נוכחת ומוגשמת.

הסדנה תכלול קריאה בטקסטים, שיח ומדיטציה, ומיועדת למתחילים ולוותיקים כאחד.

סדנה במהלך שבוע  

עם מירית לוטן ועדה אבשלום 

א׳, ג׳, ד׳, 1,3,4 באוגוסט, 21:00-18:00

וביום שישי 6.8 יום תרגול 14:30-08:30 

עלות הסדנה:  850 ש״ח  

עדה אבשלום

מירית לוטן

הקורס מיועד לקהל הרחב

מתחילים וותיקים

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.