leaves5_edited_edited.jpg

סדרת ימי תרגול

דרך הלב: ויפסנא, חמלה והכרה בטוב

עם ד״ר אסף (סטי) אל-בר

אסף ס_edited_edited.jpg

שלושה ימי שישי של תרגול שקט   

בתאריכים: 25.12,  19.2,  9.4

 בין 9:30-17:00

ניתן להירשם לכל יום תרגול אינדיבידואלי, אך מומלץ מאוד להירשם לסדרה כולה.

היום השלישי יהיה מוגבל למשתתפי/ות הסדרה בלבד

המסורת הבודהיסטית מציעה מגוון דרכים ושיטות לפיתוח וטיפוח התודעה, ובראשן הפרקטיקה המדיטטיבית. מסורת הויפסנא מדגישה את התרגול השקט שבמרכזו פיתוח תשומת לב קשובה, (mindfulness), אשר מהווה בסיס לפיתוחם של ריכוז וחוכמה.

אולם התרגול אינו מתמצה בפיתוח תשומת לב והוא כולל בתוכו גם תרגולים של הרהור נבון ותרגולים שמטרתם לפתח איכויות נפשיות מיטיבות – "איכויות הלב". 'ההרהור הנבון' הנו תרגול שמתבונן על מאפייני הקיום האנושי על מנת לפתח ראייה חודרת של מאפייני אלה ושל אופני הפעולה של התודעה ואילו הפיתוח של איכויות הלב כולל בתוכו פיתוח של אהבה-ידידותית, חמלה, שמחה-מפרגנת ואיזון נפשי. שלושת התרגולים יחד מציעים ארגז כלים נרחב לפיתוח התודעה בהתאמה לנטיות של המתרגל.ת ובהתאם לצרכים שונים ותקופות שונות.

 

מטרתה של התכנית - רצף ימי התרגול - להעמיק את ההיכרות וההתנסות המעשית עם החלקים השונים של ארגז הכלים הזה, לתרגל שימוש מיומן בו ולהתייחס לזמנים ולאופנים בהם ניתן להשתמש בכלים השונים.

תרגול הבסיס עליו יונחו יתר התרגולים הנו תרגול תשומת הלב (mindfulness), תרגול שמאפשר את השקט והאיסוף הנדרשים לפיתוח יתר התרגולים. על גביו נרחיב שלב-שלב את יריעת התרגול:

ביום התרגול הראשון ישולב תרגול תשומת הלב בתרגול איכויות הלב, ובעיקר הכרה בטוב

ביום התרגול השני נעמיק בתרגול ויפסנא והכרה בטוב ונוסיף להן את התרגול של החמלה-האוהבת

 

ביום התרגול השלישי נעמיק בתרגול החמלה ונתייחס לפיתוח בודהיצ'יטה כגילום של חמלה אולטימטיבית

יום תרגול 25.12
יום תרגול 19.2
יום תרגול 9.4

היום השני פתוח אך ורק למתרגלים/ות ומתרגלות שהתוודעו לתרגולים הללו קודם לכן ואילו השלישי פתוח רק למשתתפי/ות הסדרה כולה. אם יש לכם.ן תהיות או ספק באשר להתאמתכם.ן להשתתפות ביום השלישי, אנא כתבו לנו.