monk-4666751_1920_edited.jpg

מדיטציית ויפאסנה: הדרך לראיית המציאות

קורס העמקה לבעלי/ות ניסיון בתרגול מדיטציה

קורס היברידי (משולב) אשר יתקיים בקמפוס ברושים ויועבר בכיתה ובאון ליין יחד (לבחירת התלמיד ובהתאם להנחיות הקורונה)

פירוש המילה וי-פאסנה הוא "ראייה צלולה". כלומר ראייה צלולה ובהירה של המציאות כפי שהיא. זהו תרגול מדיטטיבי שמטרתו לפתח אופני התבוננות משחררים על המציאות. ניתן  לפתח תרגול זה ברטריטים ארוכים ובחיי היום-יום.

הקורס יתבסס על הסטיפתהאנה סוטה (Satipatthana Sutta) הדרשה על ביסוס תשומת הלב. הסטיפתהאנה היא דרשת היסוד אליה מתייחסות כל מסורות הויפאסנה והיא מתייחסת לארבעה מוקדים של תשומת לב: גוף, תחושות, תודעה ותופעות. 

אופי הקורס: במהלך הקורס נקרא בדרשה ובדרשות נוספות ונלמד שיטות וטכניקות של התבוננות על ארבעת המוקדים. נתנסה בתרגולים המשלבים התבוננות, חקירה, הרהור וטיפוח של איכויות תודעתיות מיטיבות. נשלב תרגול עם למידה, שיתוף ושיח.

עוד על הקורס: המילה ויפאסנה מתייחסת הן לתרגול שמוביל לראייה המשוחררת של המציאות והן לתוצאה. פעמים רבות היא משמשת כמילה נרדפת לחוכמה שמקורה בראייה צלולה ובהירה של המציאות. בקורס נתייחס לויפאסנה בשתי דרכים אלה תוך דגש על שיטת התרגול המדיטטיבית שמטרתה ליצור את התנאים להופעתה של ראייה משחררת וחופש.

מהמקום החופשי, כשהמציאות כבר אינה מורכבת מ"דברים", כשאנו נוכחים שהיא ריקה ממהות עצמית קבועה, מתבהרת התהוות הגומלין – ההופעה וההיעלמות של אינספור אלמנטים המשתנים מרגע לרגע. העמקה בצורת ראייה זו מביאה עמה חמלה עמוקה לכל היצורים בעולמנו - אחינו ואחיותינו למצב הקיומי הכולל מגוון צורות של  קושי גופני ונפשי (דוקהה). השחרור המופיע ומעמיק בתוכנו, מאפשר לנו בהדרגה לבטא את פוטנציאל החמלה דרך פעולה ספונטנית מיטיבה.

הקורס יתבצע באופן היברידי (משולב). המפגשים יתקיימו בכיתה בקמפוס ברושים עם אמצעים נדרשים לקיים אותו באותה עת גם באון ליין כך שמשתתפי הקורס יוכלו להגיע למפגשים פיזיים או לעבור את הקורס כקורס און ליין.

 

תנאי קיום המפגשים הפיזיים יהיו תחת הנחיות משרד הבריאות.  

מבנה הקורס

8 מפגשים + 2 ימי תרגול (שישי שבת)

עלות הקורס: 1,750 ש"ח 

בהנחיית: מולי גלזר

ימי שני, בין השעות 18:00-21:00

החל מה- 8.3.21

עמותת "קשב פתוח" הינה עמותה ללא מטרות רווח אשר הקימה את בית הספר פסיכו-דהרמה בכדי לאפשר את למידת הדהרמה. אנו שוקדים ועומלים לקיים את הקורסים במחירים מתאימים ומרבית התשלום לקורסים הינו עבור מרצי הקורסים.
אם הינך מעוניין להשתתף בקורס זה אך ידך אינה משגת כלכלית, אנא שוחח.י איתנו, חשוב לנו לדעת בכדי לבדוק איתך אפשרות למלגות לימודים.

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מולי גלזר

קורס זה מיועד לבעלי ניסיון בתרגול במדיטציה