monk-4666751_1920_edited.jpg

מדיטציית ויפאסנה: הדרך לראיית המציאות

קורס העמקה לבעלי/ות ניסיון בתרגול מדיטציה

קורס היברידי (משולב) אשר יתקיים בקמפוס ברושים ויועבר בכיתה ובאון ליין יחד (לבחירת התלמיד ובהתאם להנחיות הקורונה)

את הביטוי "הדרך לראיית המציאות" ניתן לקרוא בשני אופנים תקפים. מכיוון אחד זהו האופן המשוחרר של ראיית המציאות. ויפאסנה כראיית הדברים כפי שהם.מכיוון אחר ויפאסנה מכוונת לדרך ושיטת התרגול המדיטטיבי שנועד ליצור את התנאים להופעתה של ראייה משחררת זו.

מהמקום החופשי הזה, המציאות כבר אינה מורכבת מ"דברים" כי היא ריקה ממהות עצמית קבועה. במקומה מתבהרת התהוות הגומלין בין אינספור אלמנטים המשתנים מרגע לרגע. העמקת צורת  ראייה זו מביאה עימה גם חמלה כלפי כל היצורים בעולמנו, אחינו ואחיותינו למצב הקיומי הכולל מגוון צורות של קושי גופני ונפשי. השחרור המופיע ומעמיק בתוכנו כלפי מציאות זו, מאפשר לנו בהדרגה לבטא את פוטנציאל החמלה דרך פעולה ספונטנית מיטיבה בחיינו.

קורס זה נועד למתרגלי/ות בעלי ניסיון במדיטציית תשומת לב (מיינדפולנס) המעונינים/ות להעמיק את הבנת התרגול שלימד הבודהה ואת הדרך המיוחדת של ראיית המציאות אליה הוא מוביל.

בקורס נישען בעיקר על הדרשה על ארבעת המוקדים לתשומת לב Satipatthana Sutta ועד טקסטים נוספים.

נעסוק בתרגולים השונים המוצעים בטקסט, תרגולים המשלבים התבוננות, יחד עם חקירה, הרהור וטיפוח של איכויות תודעתיות שונות.

נמשיך לחקור את התרגול האישי ולהתפתח בו.

נקדיש גם זמן לתרגול אינטנסיבי במסגרת רטריט עירוני בדממה שיימשך סופשבוע (ללא לינה).

נשהה יחד כסנגהה של מתרגלים/ות מסורים/ות התומכים זה בזה בדרך.

הקורס יתבצע באופן היברידי (משולב). המפגשים יתקיימו בכיתה בקמפוס ברושים עם אמצעים נדרשים לקיים אותו באותה עת גם באון ליין כך שמשתתפי הקורס יוכלו להגיע למפגשים פיזיים או לעבור את הקורס כקורס און ליין.

 

תנאי קיום המפגשים הפיזיים יהיו תחת הנחיות משרד הבריאות.  

מבנה הקורס

11 מפגשים + שישי שבת תרגול 28-29/5

עלות הקורס: 2,400 ש"ח 

בהנחיית: מולי גלזר

ימי שני, בין השעות 18:00-21:00

החל מה- 8.3.21

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מולי גלזר

קורס זה מיועד לבעלי ניסיון בתרגול במדיטציה