buddha-2800935_1920_edited.jpg

הדרכה למטפלים

מאינטראקציה בין אישית להוויית גומלין

From Inter Subjectivity to Inter being

ההדרכה מיועדת למטפלים/ות שלמדו בתכנית המטפלים בפסיכודהרמה כמו גם למטפלים/ות אחרים, בוגרי/ות הכשרות טיפול מוכרות, המתרגלים את רוח הדהרמה בנסיבות ובמסגרות אחרות. מספר המשתתפים/ות מוגבל, בשל אופי התכנית ועל מנת להפיק את מירב התרומה והלמידה המשותפת.

הדרך הבודהיסטית מציעה אופני התבוננות ייחודיים על התודעה או 'הנפש' האנושית ועל האפשרות לשחרור והקלה של אי-נחת, כאב וסבל. אופני ההתבוננות האלה משפיעים על האופן בו אנו מבינים את התודעה ואת הפוטנציאל האנושי.

 

קבוצת ההדרכה מיועדת למטפלים/ות בעלי רקע מעשי ותיאורטי בדרך הבודהיסטית ובהבנה פסיכולוגית בודהיסטית. במפגשים המשותפים נחקור את תפישת העולם הזו, הלכה למעשה: בכל מפגש נתייחס לאבני דרך תיאורטיות שונות ונעמוד על יישומן בהתנהלותנו בתוך התהליך הטיפולי. נתבונן על מעשה הטיפול מזוויות ראיה בודהיסטיות כפי שהן באות לידי ביטוי בתפיסות חילוניות מודרניות, תוך התייחסות להדהוד של תפיסות אלה עם הפסיכולוגיה ההתייחסותית. נתרגל התבוננות על האינטראקציה הטיפולית כמערכת רחבה של יחסי גומלין – בתוכנו, בקהילה אשר סביבנו ובעולם בו אנו חיים.

 

המשתתפים והמשתתפות יביאו נושאים אישיים ומקצועיים מתוך התנסותם בעולם הסיוע וישתפו בסוגיות המעסיקות אותם. נחלוק, נלמד זה מזה, נתמוך ונתנסה בדרכי טיפול שונות, לפי המציאות הנפרשת במפגש. נתייחס לקונטקסט המתבקש מן הסיפור ומן המספר או המספרת, תוך שאנו מוותרים על מוסכמות והגדרות פסיכולוגיות או בודהיסטיות. נשים דגש על תפיסת הדהרמה, אותה אנחנו מתרגלים. "נתרפק" על תפישת העולם הדהרמית, ועם זאת לא נהיה מחוייבים לפרקטיקות דהרמיות או ל"פרוטוקולים" באשר הם.

מבנה ההדרכה למטפלים

8 מפגשים 

מספר המקומות מוגבל לעד 12 משתתפים בקורס

הקורס יתקיים און ליין אך תיבחן אפשרות לקיים חלק מהמפגשים באופן פיזי במהלך ההדרכה.
מותנה בהסכמת כל המשתתפים.ות

בהנחיית: ד"ר איריס דותן-כץ

אורחים בהדרכה למטפלים: פרופ' יעקב רז, ד"ר דיויד ברזייאר

 

ימי שני, בין השעות: 16:30-18:30

החל מה- 3/5/21

עלות הקורס: 1,200 ש"ח 

עלות הקורס כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח

-דמי הרישום יוחזרו במידה ואינך עומד.ת בתנאי הרישום לקורס

-תשלום דמי הרישום הוא תנאי הכרחי ומקדים לבדיקת התאמתך לקורס, ואינו מבטיח את מקומך בו

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

דר' איריס דותן-כץ

פסיכולוגית קלינית מומחית  ומדריכה בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה. מטפלת בהשראת הדהרמה והמפגש שלה עם הגישות ההתייחסותיות בפסיכולוגיה. עבודת הדוקטורט שלה (בהנחיית יעקב רז) עסקה בעקרונות ופרקטיקות של השכנת שלום בעולם הבודהיזם המעורב חברתית, הקשר שלהם לפסיכולוגיה ולמרחב הסיוע והשלכותיהם על פתרון סכסוכים במערב. מתרגלת, חוקרת ומלמדת את הקשר בין הדהרמה, פסיכותרפיה, שלום, ומעורבות חברתית.

למדה ותרגלה עם ברני גלסמן ועם דייויד ברזיאר ומיישמת את תפישתם בטיפול ובחיי היוםיום. כיום שותפה לצוותי הובלה במסגרת ה Zen Peacemakers, חברה ומדריכה ב ITZI  (International Zen Therapy Institute) בהנהגת דייויד ברזיאר.

ד"ר דיויד ברזייאר

פרופ' יעקב רז

אורחים בתוכנית ההדרכה