top of page

תכנית המטפלים שנה ב׳
מודלים של סבל 

ראש התכנית: איילת שמולביץ׳

buddha in clinic1.png

בשנת הלימודים השניה נרחיב בהכרת מודלים שונים של סבל, בעיקר דרך מודל שתים-עשרה החוליות אותו נלמד בסמסטר הראשון.

בהמשך נתרגל איכויות של חכמה וחמלה, ונכיר זרמים וגוונים של גישות בודהיסטיות, מהלם רים, הדרך המדורגת הטיבטית, לאימון בקואן ממסורת הזן.  

החל מה-  29.10.24

עשרים מפגשים בני שלוש שעות

וארבעה ימי תרגול

מבנה התכנית

מרכז גוף נפש, רמת השרון

 ימי שלישי,  15:30-12:30

מתי ואיפה

המחיר כולל דמי רישום בסך 200 ש״ח לשיריון מקומך בקורס. תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה. דמי הרישום יוחזרו במידה שהקורס לא יפתח.

מחיר מומלץ:

7500 ש״ח 

מחיר מופחת:​ 6800 ש״ח

תמיכה בקהילה: 7900 ש״ח

אנו מזמינים אתכן.ם לבחור את שכר הלימוד ביושרה בהתאם ליכולתכם.ן בעת הזו.  

במידה שאין באפשרותכם לשלם את הסכום המופחת כתבו לנו וננסה לסייע במלגת השלמת תשלום או מלגה מלאה, על פי הצורך

מחיר

bottom of page