buddha-2800935_1920_edited_edited.jpg

התוכנית למטפלים - שנה ב'

תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי

מורי התכנית: איילת שמולביץ', נחי אלון, יובל אידו טל

מורים אורחים: יעקב רז, עודד ארבל

החל מה- 12.10.21

תורת הנפש הבודהיסטית פותחת בפני עולם הטיפול דרכי מחשבה ופעולה נוספות, "מחוץ לקופסה הטיפולית", ובכך מוסיפה ומרחיבה על החוכמה הטיפולית הקיימת. עדות ראשונה להשראתה זו היא יישומן של פרקטיקות מדיטטיביות בטיפול ("קשיבות" או mindfulness).

שנת הלימודים השנייה עוסקת ביישום תורת הנפש הבודהיסטית בעולם הטיפול, תוך הדגשת הייחוד שבה ביחס לראייה הטיפולית הרווחת. כך, ה'אני' הנפרד והמוצק אינו בהכרח יעד התפתחותי נכסף ("אינדיבידואציה") כי אם תעתוע מזיק המנתק את האדם מרשת החיים הסובבת אותו; השיחה הטיפולית איננה הדרך היחידה לחקירה פנימית ולתמורה – המדיטציה, מונחית או עצמאית, היא דרך חזקה לא פחות; והסיוע ברוח בודהיסטית אינו חייב להסתפק בהפחתת הסבל, אלא יכול להציע אופקים רחבים יותר: טיפוח שיטתי של איכויות תודעה מיטיבות כגון חמלה וחוכמה, ושחרור רדיקלי מכבלי חיינו.

 

השנה מחולקת לשלוש חטיבות:

א. מקורות הסבל והשחרור ממנו, הלכה למעשה – "שתים עשרה חוליות ההתהוות המותנית"
    (בדומה ללימוד הפסיכופתולוגיה בטיפול המקובל).

ב. יסודות הסיוע הבודהיסטי הלכה למעשה (בדומה ללימוד יסודות הפסיכותרפיה בהכשרה המקובלת).

   פוטנציאל השחרור מכבלי התפיסה ה'פסיכופתולוגית', והתוודעות לתהליכים המנטליים הנדרשים.

ג. כלים יישומיים בסיוע ברוח בודהיסטית  (בדומה לאימון מעשי בטיפול המקובל).

כל נושאי הלימוד יעסקו הן בצד העיוני והן בצד היישומי. הלומדים יתבקשו להתאמן בעצמם בכלי האימון, בכיתה ובבית, לתרגל את הנלמד בעבודתם הטיפולית, לחלוק את הנלמד עם משתתפי הקורס ולחשוב על דרכי יישום. לפרקים נדון בכיתה ב'מקרים' מחיי הלומדים.

 

בתוכנית ילמדו מבכירי מורי הבודהיזם והקלינאים בתחום הטיפול מבוסס מיינדפולנס.

הרישום לתוכנית מותנה במילוי טופס הקורס 

מבנה התוכנית

קורס שנתי. 20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול  

הקורס מיועד לבוגרי תוכניות למטפלים שנה א' או תכניות מקבילות

ימי שלישי, בין השעות: 12:30-15:30

החל מה- 12.10.20

עלות הקורס: 5,900 ש"ח 

עלות הקורס כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח

-גביית תשלום עבור דמי הרישום הינה בכדי לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

יובל אידו טל

איילת שמולביץ

נחי אלון

ד"ר עודד ארבל

יעקב רז

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי הכשרה מוכרת שהסיוע לזולת הוא מקצועם, כגון: פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מטפלים ביצירה ובהבעה, קרימינולוגים קליניים ויועצים חינוכיים בעלי תואר שני.