leaves5_edited.jpg
תמונה איילת.JPG
c4407f52-bcf7-40c1-8378-55a675fbaec2_edited_edited_edited.jpg

איילת שמולביץ

יובל אידו טל

נחי.JPG
אסתר אליצור2_edited.jpg

נחי אלון

ד״ר אסתר אליצור

רז.JPG

יעקב רז

התכנית מיועדת לבוגרי שנה א׳ ומקביליה

התוכנית למטפלים - שנה ב'

תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי

מורי התכנית: איילת שמולביץ', נחי אלון, יובל אידו טל 

 אורחים: יעקב רז, ד״ר אסתר אליצור

 

תורת הנפש הבודהיסטית פותחת בפני עולם הטיפול דרכי מחשבה ופעולה נוספות, "מחוץ לקופסה הטיפולית", ובכך מוסיפה ומרחיבה על החוכמה הטיפולית הקיימת. עדות ראשונה להשראתה זו היא יישומן של פרקטיקות מדיטטיביות בטיפול ("קשיבות" או mindfulness).

שנת הלימודים השנייה עוסקת ביישום תורת הנפש הבודהיסטית בעולם הטיפול, תוך הדגשת הייחוד שבה ביחס לראייה הטיפולית הרווחת. כך, ה'אני' הנפרד והמוצק אינו בהכרח יעד התפתחותי נכסף ("אינדיבידואציה") כי אם תעתוע מזיק המנתק את האדם מרשת החיים הסובבת אותו; השיחה הטיפולית איננה הדרך היחידה לחקירה פנימית ולתמורה – המדיטציה, מונחית או עצמאית, היא דרך אפשרית לא פחות; והסיוע ברוח בודהיסטית אינו חייב להסתפק בהפחתת הסבל, אלא יכול להציע אופקים רחבים יותר: טיפוח שיטתי של איכויות תודעה מיטיבות כגון חמלה וחוכמה, ושחרור רדיקלי מכבלי חיינו.

 

בשנה זו נלמד אודות מקורות הסבל והשחרור ממנו – "שתים עשרה חוליות ההתהוות המותנית", ויסודות הסיוע הבודהיסטי הלכה למעשה. נפגוש את פוטנציאל השחרור מכבלי התפיסה ה'פסיכופתולוגית', והתוודעות לתהליכים המנטליים הנדרשים. נעסוק בחוכמת המעשה המסייע ('אופייות'), שמקצתם ניתן לפגוש בסיפורי הסיוע של הבודהה וחכמים אחרים, ומקצתם מאלו שפגשנו אנו בחיפושינו אחר דרכים להעמיק את החותם הטיפולי.

כל נושאי הלימוד יעסקו הן בצד העיוני והן בצד היישומי. הלומדים יתבקשו להתאמן בעצמם בכלי האימון, בכיתה ובבית, לתרגל את הנלמד בעבודתם הטיפולית, לחלוק את הנלמד עם משתתפי הקורס ולחשוב על דרכי יישום. לפרקים נדון בכיתה ב'מקרים' מחיי הלומדים.

 

בתוכנית ילמדו מבכירי מורי הבודהיזם והקלינאים בתחום הטיפול מבוסס מיינדפולנס.

 מבנה התוכנית: 20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוך 

בסמסטר א׳ ילמדו איילת שמולביץ׳ ויובל אידו טל 

בסמסטר ב׳ ילמדו נחי אלון ואסתר אליצור - קורס משותף עם שנה ג׳ 

ימי שלישי, בין השעות: 15:30-12:30

קורס היברידי - במרכז גוף נפש, רמת-השרון, ובמקביל בזום  

 החל מה- 12.10.21

עלות הקורס: 5900 ש"ח  (כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח)

התשלום עבור דמי הרישום על מנת לשריין לך מקום בקורס.

תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.