buddha-1287228_1920_edited.jpg

מהו קול כף היד האחת?

קורס היברידי יתקיים בקמפוס ברושים ובאון ליין

המקום הזה ממש הוא ארץ הלוטוס

הגוף הזה ממש הוא גוף הבודהה

(הקואין אקקו, שיר הלל למדיטציה, תרגום: יעקב רז)

מורה הזן הקואין, בן המאה ה-18, היה אחד הרפורמטורים והמחדשים הגדולים בזרם הזן בודהיזם. הזן בתקופתו של הקואין דעך, והוא החיה אותו וחידש את עבודת הקואנים - אותן חידות משונות שאי אפשר לפתור בכוח המחשבה בלבד.

הקואין פתח את הלימוד והאימון לכול מי שהיה מעוניין בכך. גברים ונשים, נזירים ואצילים, ראשי מדינה וסוחרים, לוחמים וזונות. כול מי ששאל, נענה, כול מי שכתב לו, קיבל תשובה. הקואין הדריך, תמך, נזף, בחמלה גדולה אך גם בישירות ובכנות.

באותה כנות הוא גם תיאר את האימון של עצמו על קשייו, מהמורותיו והנפילות הקשות שהיו לו.

בקורס נתוודע לדמותו המרתקת של הקואין, מתוך תיאורו של תלמידו הקרוב ביותר, ומתוך כתביו שלו עצמו.

נקרא בכתבים קריאה קרובה ונלמד את המושגים המרכזיים שהעסיקו אותו: ראיית הטבע האמתי, המוות הגדול, ספק, אמון ונחישות, ונתאמן לאורם. נתוודע לעבודת הקואן ונתנסה בה.

הקורס יכלול קריאת טקסטים, תרגולי מדיטציה ושיח.

הוא מיועד לתלמידים ולתלמידות שיש להם/ן ניסיון במדיטציה והיכרות עם הבודהיזם.

ההרשמה לקורס כרוכה בשיחה מקדימה עם המנחה.

הקורס כאמור יתקיים באופן היברידי: בכיתה בקמפוס ברושים ובאון ליין במקביל. 

בשל הנחיות משרד הבריאות  בהתאם לתו הסגול לפיו פועל קמפוס ברושים, יוגבל מספר המשתתפים בחלל סגור למקסימום עד 20 משתתפים. יתכן ומגבלה זו תחייב אותנו לקבוע בחלק מהשיעורים כי מספר מסויים של משתתפים/ות ישתתפו בזום בלבד.

אנו מקווים שהנחיות אלו ישתנו בהמשך בכדי לאפשר לכל מי שחפץ להגיע לעשות זאת ומודים לכם מקרב לב על הבנתכם בעניין זה.

מבנה הקורס

7 מפגשים + יום תרגול 

עם עדה אבשלום

ימי שישי בין השעות 09:00-11:00

החל מה- 11/06/2021

עלות הקורס: 950 ש"ח 

עדה אבשלום

מיועד לתלמידים שיש להם ניסיון במדיטציה ובבודהיזם

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.