Ahangamage Tudor Ariyaratne_edited.jpg

בודהיזם מעורב חברתית והשכנת שלום
א.ט. אריארטנה – "הגנדהי של סרי לנקה"

עם ד״ר איריס דותן-כ״ץ 

  27.5.2022 
12:30-11:00 בזום  

ד״ר א.ט. אריארטנה הינו מורה דרך ומנהיג שלום בודהיסטי אשר הקים תנועת שלום בודהיסטית עממית, החובקת כיום 15,000 כפרים בסרי לנקה. הוא פיתח וכתב את משנתו אודות הקשר בין מעורבות חברתית ועשיית שלום בהתבסס על עקרונות ותרגולים בודהיסטים, בשילוב עקרונות אחרים הקשורים לתורתו של גהנדי ולעולם ההינדו  - נחלתם של כפרים רבים בסרי לנקה. תפישתו מושתת על הבנת הווית גומלין ובניית גשרי אמון לשיקום השלום בארצו.

הפעם הראשונה בה נתקל בעוול, בזמן בו לתפישתו הופר השלום בסרי לנקה, היתה בסוף שנות החמישים. באותה תקופה ״נפגעו אנשים בעבור אסון לידתם״. הם נולדו לקאסטה הלא נכונה... הצורך להגן ולשמור על זכויות הומניות בסיסיות של המופלים לרעה הניע את אריארטנה לפעול ולהפעיל אחרים. בפעילות ראשונית זו למעשה החל בהקמת התנועה העממית סרבודיה שראמאדאנה. מאז הרחיב את פעילויותיו למען צדק חברתי ועשיית שלום בסיוע המבוסס על ערכים של שוויון וכבוד לכל. סרבודיה פירושו קבלת עקרוון אי האלימות, הגנה על הסביבה, החי והצומח ומתן שירות לכל.

 

במפגש תציג ד״ר איריס דותן כ״ץ את אריארטנה ותנועת סרבודיה בהתבסס על הכרות אישית, תרגול ותצפיות משתתפות, מחקר וראיונות עם פעילי התנועה.

המפגש מתקיים ברוח הדאנה

פסיכו-דהרמה מתנהלת במסגרת "קשב פתוח" - עמותה ללא מטרת רווח שמטרתה לאפשר לימוד ותרגול. 

רוח הדאנה מבקשת לאפשר לכל אדם לתרגל ללא תלות במצבו הכלכלי.

המורים והמורות מציעים את הלימוד באופן חופשי, בד-בבד, הקהילה מציעה תמיכה למורים/ות על מנת לאפשר להם להמשיך ללמד. בדרך הזו התמיכה היא תמיכה קהילתית והלימוד מתאפשר הודות לנדיבות של מי שיכולים לתמוך.

ד"ר איריס דותן- כץ

פסיכולוגית קלינית מומחית  ומדריכה בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה. מטפלת בהשראת הדהרמה והמפגש שלה עם הגישות ההתייחסותיות בפסיכולוגיה. עבודת הדוקטורט שלה (בהנחיית יעקב רז) עסקה בעקרונות ופרקטיקות של השכנת שלום בעולם הבודהיזם המעורב חברתית, הקשר שלהם לפסיכולוגיה ולמרחב הסיוע והשלכותיהם על פתרון סכסוכים במערב. מתרגלת, חוקרת ומלמדת את הקשר בין הדהרמה, פסיכותרפיה, שלום, ומעורבות חברתית.

למדה ותרגלה עם ברני גלסמן ועם דייויד ברזיאר ומיישמת את תפישתם בטיפול ובחיי היוםיום. כיום שותפה לצוותי הובלה במסגרת ה Zen Peacemakers, חברה ומדריכה ב ITZI  (International Zen Therapy Institute) בהנהגת דייויד ברזיאר.

iris-dotan-katz_edited.jpg