Meditation%20concept_edited.jpg

טיפוח היכולות המיטיבות (פאראמיטות)

קריאה בבודהיסטווה צ'ריה אווטרה

עם תומר יצחקי

מורה אורח: ד״ר אסף סטי אל-בר

30 יוני 21 | 5 מפגשים | ימי רביעי | 18:00-21:00

בקמפוס ברושים

מה יש להרוויח ומה יש להפסיד

אם דברים ריקים מקיום עצמי?

מי שם לתת לי כבוד

ומי שם בכדי לנצל אותי? (פסוק 151 בפרק על פיתוח החוכמה)

 

בודהיסטווה-צ׳ריה-אווטרה- ״המדריך לדרך החיים של הבודהיסטווה״,  הוא אחד הטקסטים החשובים ביותר בקאנון הבודהיסטי. טקסט זה מציג אורח חיים אפשרי לאורן של שש השלמויות (פרמי), ומטרתו להעלות את המתרגל הרוחני על דרך הבודהיסטווה, דרכו של המתרגל בעל השאיפה האלטרואיסטית להתעורר, בכדי לעזור לכל היצורים החיים.

שש השלמויות הנן שש איכויות שהפיתוח שלהן מתרחש על הכרית ובחיי היום-יום. הן מאפשרות פיתוח וטיפוח של התודעה לרמתה הגבוהה ביותר. הן מציעות דרך חיים שמשלבת עבודה במרחב הפנימי לעבודה החוצה בעולם.

שתי השלמויות הראשונות (נדיבות ואתיקה) מתייחסות לחיי היום-יום ממש, השתיים הבאות (סבלנות ואנרגיה) מצויות במרחב שבין רוח לחומר, ואילו השתיים האחרונות (ריכוז וחוכמה) מתפתחות בעיקר בתרגול המדיטטיבי.

מסורות רבות מייחסות חשיבות עליונה להתבוננות הצלולה בריקותן של כל התופעות. מתוך החוויה של הריקות כל אחת משש השלמויות מקבלת עוצמה רבה ומקדמת את המתרגל בדרך להשגת היעד של הבודהיסטווה.

 

בקורס זה נקרא ונדון בפסוקים מרכזיים ביצירה, נבחן את הרלוונטיות של פסוקים אלה לתרגול שלנו ביום יום ,נתרגל מדיטציות שקטות של ריכוז ופיתוח איכויות הלב וכן מדיטציות אנליטיות לביסוס ההבנה.

 

* בודהיסטווה-צ׳ריה-אווטרה- ״המדריך לדרך החיים של הבודהיסטווה״. הספר נכתב על ידי שנטידווה, מאסטר בודהיסטי מהמאה השמינית, מהמנזר האוניברסיטאי נלנדה שבצפון הודו.  

מבנה הקורס

5 מפגשים

בהנחיית: תומר יצחקי

ימי רביעי בין השעות 18:00-21:00

 

עלות הקורס: 750  ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

תומר יצחקי

תומר יצחקי מתרגל בודהיזם מעל עשרים שנה, שנים רבות במסורת התהרוודה והויפסנא ומשלב תרגול זה עם העמקה ולימוד במסורות של הבודהיזם הטיבטי.

תומר משלב את עולם התרגול הבודהיסטי בפעילותו כיזם עסקי וחברתי וכמאמן ויועץ בתחום בריאות הגוף והנפש בדגש על עבודה עם כאב.