IMG_1480.jpeg

מפגשי דהרמה | ימי תרגול | שבתות תרגול | הרצאות

עדה אבשלום

עדה אבשלום

העולם כולו רוטט״”

 על מדיטציה, פסיכותרפיה והפואטיקה של הנפש

בשיתוף עם מרכז גוף-נפש

23 יולי 2021

שיחה עם ד”ר אסף סטי אל-בר

וד”ר מיכל ברנע-אסטרוג 

Psychodharma-Logo.png

יום שישי| 10:00-11:30 

מפגש היברידי – מרכז גוף-נפש ברמת השרון ואון ליין