Walking%20Monks_edited.jpg

מפגשי דהרמה | ימי תרגול | שבתות תרגול | הרצאות

טיפוח היכולות המיטיבות (פאראמיטות)
קריאה בבודהיסטווה צ'ריה אווטרה

16 יוני 2021

בהנחיית: תומר יצחקי

Psychodharma-Logo.png

רביעי | 18:00-21:00