Buddha Statue

מלב סגור ללב פתוח | טיפוח איכויות הלב 

נמסות לאטן

המים הרותחים

שאני מוזגת מקומקום קטן

הם כמו מילים טובות

 

קוביות הסוכר שבלבי

ובכוסי הקטנה

נמסות לאטן

 

מתוך: שיבטה טויו, הבוקר בא תמיד, בתרגום איתן בולוקן

 

אנחנו יכולים לפגוש את עצמנו ואת האנשים שאתנו, לידנו, סביבנו, ולא רק אנשים- כל דבר, עם לב פתוח, אוהב וחומל, המוכן למפגש קרוב ואינטימי. או, כמו שקורה לנו לעתים, לפגוש את העולם, האנושי והלא אנושי, עם לב קפוץ מתוך רגשות של כעס, קנאה, פחד. אלה מפגשים שאיכותם שונה מאוד, ואיכות זו משפיעה מאוד על האופן בו אנו חשים ומתנהלים בעולם.

בקורס נבדוק את האפשרות לפתוח את הלב לכל מה שפוגש אותנו. גם ללב הקפוץ, לכעס, לפחד, לקנאה, וגם לכל דבר אחר שנמצא.

נבדוק גם את האפשרות להיפתח לאיכויות של אהבה ושל חמלה. איכויות שנמצאות בתוכנו ואנו רק צריכים להזכיר לעצמנו את קיומן, ולאפשר לעצמנו לפגוש אותן. לפתוח את הלב גם אליהן.

נזכיר לעצמנו את היכולת שלנו למבט רחב, לתודעה רחבה, ונבדוק את הקשר בין המבט הרחב הזה, בין התודעה הרחבה, ליכולת שלנו לפתוח את הלב.

נתרגל בלימוד, בשיח ובמדיטציה את ארבע איכויות הלב: התכוונות אוהבת, חמלה, שמחה מפרגנת ואיזון נפשי.

הקורס מיועד למתחילים ולוותיקים כאחד.

מבנה הקורס

6 מפגשים 

בהנחיית: עדה אבשלום

ימי שישי בין השעות 08:30-11:30

החל מה- 23/4/2021

עלות הקורס: 550 ש"ח 

עדה אבשלום

הקורס מיועד לקהל הרחב

עמותת "קשב פתוח" הינה עמותה ללא מטרות רווח אשר הקימה את בית הספר פסיכו-דהרמה בכדי לאפשר את למידת הדהרמה. אנו שוקדים ועומלים לקיים את הקורסים במחירים מתאימים ומרבית התשלום לקורסים הינו עבור מרצי הקורסים.
אם הינך מעוניין להשתתף בקורס זה אך ידך אינה משגת כלכלית, אנא שוחח.י איתנו, חשוב לנו לדעת בכדי לבדוק איתך אפשרות למלגות לימודים.

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.