מדיטציה אנליטית

קורס און ליין

מיועד לבוגרי קורס מנחי מדיטציה

מנחה: יובל אידו טל

 

תאריך תחילת קורס

24 מאי 2020

ימי ראשון 15:00-18:00

6 מפגשים

עלות הקורס: 900 ש"ח

במסורות הבודהיזם השונות - מראשית הבודהיזם התהרוואדי ועד לבודהיזם הטיבטי והזן בדרכי המהאיאנה - שימשה המדיטציה האנליטית לאימון הרוח בדרכים שונות ובמסעות מודרכים מחשבתיים שונים. השימוש בכלים אלה כרוך בבניית קו דידקטי, השראתי ורגשי, שצורת ההבנייה שלו נועדה לאפשר הטמעה תודעתית, חקירה, גילוי ויצירת חיבורים בין כל אלה. 

בניית הרצף הדידקטי וכיוונו, אופני ההטמעה והתאמתם לאופי הלמידה והאימון המבוקשים, עבודה עם אינדוקציה ודדוקציה, אופנים שונים לשימוש בדימויים, עיבוי חושי, ויזואליזציה ואופן תפקודם של כל אלה בתוך מדיטציה אנליטית וכמרכיב במדיטציות אחרות, על הסכנות והפוטנציאלים הגלומים בכל אלה, אלה יהיו החומרים שבהם נתעמק בקורס זה.

לקריאת תקנון הלימודים לקורסי פסיכו-דהרמה

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פסיכו-דהרמה, קורסי און ליין

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.