read-369040_1920_edited.jpg

ומה אם נותרה לי שנה לחיות?

מפגש דהרמה

 רביעי 30 דצמבר 2020 

בין השעות: 18:00-20:00

בהנחיית: יובל אידו טל ומאיה לאוב

עלות המפגש : 50 ש"ח

דווקא בימים טרופים אלו, כשכל יום בחדשות, מתפרסמים מספרי המתים, כאילו היינו במלחמה; כשכולם עסוקים באיך להימנע מהדבקה, ובריחוק חברתי; כשחיובי זה שלילי - אנחנו רוצים להזמין את המוות ואתכם לפגישה בגובה העיניים.

אינטימית וקרובה. 

לבוא בשלום ולבחון את האפשרות שהמוות הוא לא האויב שלנו, אלא מלווה לחיים - מלווה תומך ומיטיב שלפעמים הוא קצת אסרטיבי לנו, נותן בעיטות בתחת כשאנחנו נתקעים או מתעלמים או מדחיקים.

ולפעמים חבר של אמת ממש; חבר כן שאפשר לסמוך עליו, ששם את הקלפים פתוחים על השולחן.

ושיודע לתת את החיבוק האולטימטיבי ואת המנוחה האולטימטיבית. 

הרי אנחנו נמות ממשהו, מתישהו; אולי קורונה. אולי סרטן, אולי תאונה. אולי שבוע הבא, אולי עוד שנה, עשרים, חמישים. 

במפגש נסכים לגעת בכל זה, ממקום של שיח פתוח.