top of page

מדיטציות מוקלטות

האזנה מדיטטיבית לסוטרת האהבה בפאלי
בזימורו של אביתר שולמן
הטקסט המתורגם נמצא בעמוד הפרק בהסכת הכרית באתר
00:00 / 01:30
מדיטציית קבלה רדיקלית
בהנחיית ד"ר אסף סטי אל-בר
00:00 / 10:56
מדיטציה לחיבור למשאבים, תמיכה ואיזון בעת משבר
בהנחיית לילה קמחי
00:00 / 12:34
מדיטציה על משמעות
בהנחיית ד"ר אסף סטי אל-בר
00:00 / 13:55
מדיטציה
בהנחיית ענבל הללי-בלס
00:00 / 13:20
מדיטציה
בהנחיית מולי גלזר
00:00 / 14:57
לשבת עם הקיום
בהנחיית יעקב רז
00:00 / 15:45
מדיטציה על סיפורי התודעה
בהנחיית נחי אלון
00:00 / 15:34
מדיטציית מטא
בהנחיית ענבל הללי-בלס
מדיטציה של פיתוח אהבה חברית כלפי עצמנו וכלפי סובבנו
00:00 / 17:12
התמרת דאגה לאהבה
בהנחיית איילת שמולביץ'
00:00 / 07:32
חיבור לרשת הקיום
בהנחיית איילת שמולביץ'
00:00 / 10:16
מדיטציה
בהנחיית ד"ר סטיבן פולדר
00:00 / 12:22
לשבת עם הרצון לברוח
בהנחיית מולי גלזר
00:00 / 13:38
מדיטציה לחווית הסגמנטים
בהנחיית גבריאל שירז
התבוננות וחקירה של מודל הסגמנטים מעולם הפסיכותרפיה הגופנית
00:00 / 14:15
מדיטציות ככלים לסיוע
בהנחיית איילת שמולביץ'
מדיטציה לטיפוח איכות של נשיאת כאב ומדיטציה להרגעה וויסות במצבי דחק
00:00 / 14:34
מדיטציה
בהנחיית נחי אלון
הרחבת הקשב וכוחה המרפא של הפניית תשומת הלב והנחיות להרהור ותרגול
00:00 / 15:43
מדיטציית 'אפס המעשה' (שיקנטזה)
בהנחיית יובל אידו טל
לנוח באי־עשייה
00:00 / 16:02
מדיטציית Rain
בהנחיית ענבל הללי-בלס
00:00 / 18:42
bottom of page