monk-5357402_1920_edited.jpg

סיסמת כניסה למפגש 4444

תודה  שנרשמת לשבת תרגול 

 

מדיטציית זן: גוונים רבים קשת אחת
בהנחיית: יובל אידו טל

 

המפגש יתקיים בשבת 22 מאי 2021
בין השעות 10:00-16:00

נא שמרו את הקישור לכניסה ליום התרגול