Psychodharma-Logo-Writing.png

תודה על תרומתכם בזמנים אלו. 

מקוות.ים להמשיך ולפגוש אתכם בקורסים ובפעילויות שלנו

תודה בשם חברי עמותת "קשב פתוח" והנהלת פסיכו-דהרמה

סיסמת כניסה 4444 (במידה וידרש)

התגייסות הקהילה לתמיכה
בעמותת "קשב פתוח"

ערות בחיי היום יום

 בהנחיית סטיבן פולדר

יום חמישי | 29 אפריל 21

18:30-21:00

 

המפגש יתקיים באופן היברידי בקמפוס ברושים ובאון ליין

כל ההכנסות לערב זה הינם עבור תמיכה בעמותת "קשב פתוח"

 

סיסמת כניסה 4444 (במידה וידרש)