מדיטציה בודהיסטית

מאינטראקציה בין אישית להוויית גומלין
(From Inter Subjectivity to Inter being)

הדרכה למטפלים

עם ד״ר איריס דותן כ״ץ

הדרך הבודהיסטית מציעה אופני התבוננות ייחודיים על התודעה או 'הנפש' האנושית ועל האפשרות לשחרור והקלה של אי-נחת, כאב וסבל. אופני ההתבוננות האלה משפיעים על האופן בו אנו מבינים את התודעה ואת הפוטנציאל האנושי.

קבוצת ההדרכה מיועדת למטפלים/ות בעלי רקע מעשי ותיאורטי בדרך הבודהיסטית ובהבנה פסיכולוגית בודהיסטית. במפגשים המשותפים נחקור את תפישת העולם הזו, הלכה למעשה: בכל מפגש נתייחס לאבני דרך תיאורטיות שונות ונעמוד על יישומן בהתנהלותנו בתוך התהליך הטיפולי. נתבונן על מעשה הטיפול מזוויות ראיה בודהיסטיות כפי שהן באות לידי ביטוי בתפיסות חילוניות מודרניות, תוך התייחסות להדהוד של תפיסות אלה עם הפסיכולוגיה ההתייחסותית. נתרגל התבוננות על האינטראקציה הטיפולית כמערכת רחבה של יחסי גומלין – בתוכנו, בקהילה אשר סביבנו ובעולם בו אנו חיים.

המשתתפים והמשתתפות יביאו נושאים אישיים ומקצועיים מתוך התנסותם בעולם הסיוע וישתפו בסוגיות המעסיקות אותם. נחלוק, נלמד זה מזה, נתמוך ונתנסה בדרכי טיפול שונות, לפי המציאות הנפרשת במפגש. נתייחס לקונטקסט המתבקש מן הסיפור ומן המספר או המספרת, תוך שאנו מוותרים על מוסכמות והגדרות פסיכולוגיות או בודהיסטיות. נשים דגש על תפיסת הדהרמה, אותה אנחנו מתרגלים. "נתרפק" על תפישת העולם הדהרמית, ועם זאת לא נהיה מחוייבים לפרקטיקות דהרמיות או ל"פרוטוקולים" באשר הם.

התכנית מיועדת למטפלים/ות שלמדו בתכנית המטפלים בפסיכודהרמה כמו גם למטפלים/ות אחרים, בוגרי/ות הכשרות טיפול מוכרות, המתרגלים את רוח הדהרמה בנסיבות ובמסגרות אחרות. מספר המשתתפים/ות מוגבל, בשל אופי התכנית ועל מנת להפיק את מירב התרומה והלמידה המשותפת.

הקורס יכלול 

10 מפגשים + יום לימוד ותרגול

ימי שני בין 16:30-18:30 בזום  

(יום התרגול יערך בנפרד ויפורסם במהלך הקורס)

החל מה- 20.12.2021