2סביון_edited.jpg

מורי התכנית

מאיה.png

מאיה לאוב

c4407f52-bcf7-40c1-8378-55a675fbaec2_edited_edited_edited.jpg

יובל אידו טל

 הקורס מיועד לתלמידים בעלי ניסיון בלימודי בודהיזם 

העמקה באימון לחיים 
תריסר החוליות של ההתהוות המותנית

12 החוליות של ההתהוות המותנית הן תיאור של קיום מעגלי, קיום שהוא בבחינת שיבה נצחית על דפוסים דומים בצורות ותצורות שונות. גאוניותו של המבנה נעוצה באפשרות שהוא פותח להעמיק חקר בדפוסים חוזרים ונשנים בחיינו מנקודות מבט שונות. 

יעילותו התרפויטית של המבנה נעוצה בעיקרון הפשוט שעומד בבסיסו: "אם זה אז זה", כלומר אם התנאי הזה מתקיים אז גם התוצאה הזאת מתקיימת. מכאן גם נובעת אפשרות ההיחלצות מן הקיום המעגלי: אם זה לא מתקיים, אז התוצאה יכולה להשתנות.

 

הקורס בנוי בצורה סדורה ומאורגנת, לפי תבנית 12 החוליות. כמעט לכל חוליה יוקדשו שני שיעורים, לצד עבודה עם האימונים השונים שנולדים מחוכמה זו גם בימי הלימוד השבועיים וגם בימי התרגול הארוכים. 

מתוך ההישענות על 12 החוליות, נרחיב את תחומי הלמידה בתחומי החיים השונים: במשפחה, בקשרים חברתיים, ביחסי עבודה, בסביבה האנושית ובסביבה בכלל. נלמד כיצד התובנות הבודהיסטיות נפרטות לכלל תהליכים רבי שלבים, עם הזדמנויות רבות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות על החיים ובהתנהלות בהם. נראה כיצד תובנות אלה ניתנות ליישום בחיי היום יום בדרכים שיטתיות הפותחות הזדמנויות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות והפעולה.

בשנה זו נעמיק את ההתבוננות בחייהם של הלומדים, ואת ההתבוננות בתודעה עצמה.

 מבנה התוכנית: 20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוך 

ימי שני, בין השעות: 19:00-16:00 בזום

  החל מה-  26.10.21

מחיר: 5500 ש"ח  (כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח)

התשלום עבור דמי הרישום על מנת לשריין לך מקום בקורס.

תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.