Psychodharma-Logo-Writing.png

פסיכו-דהרמה

בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית

מבית עמותת "קשב פתוח"

מודים לך על רישומך למפגשי התרגול בפסיכו-דהרמה

ומזמינים אותך להיכנס למדיטציות המוקלטות

של המורים שלנו בדף הבית

מצורפת עבורכם הנחיית המדיטציה של ד"ר אסף סטי אל בר מתוך קורס קבלה רדיקלית