Walking%20Monks_edited.jpg

הדרך ארוכה היא ורבה... ונתיבים לה שמונה

מפגש דהרמה

 שלישי 10 נובמבר 2020 

בין השעות: 18:00-20:00

בהנחיית: עדה אבשלום

עלות המפגש : 50 ש"ח

סידהטה גוטמה, לימים הבודהה – זה שניעור, יצא למסע כדי להבין את שאלת הסבל בעולם. משהתעורר והבין, הוא ניסח את תובנותיו בארבע האמתות הנאצלות: יש סבל, יש מקור לסבל, יש אפשרות לשחרור מהסבל ויש דרך לשחרור – דרך שמונת הנתיבים.

בסדנה קצרה זאת נעסוק בשאלת הדרך.

מהי דרך?

האם כול תפקידה להביא אותי מנקודה אחת לנקודה אחרת, רצויה יותר?

מה קורה להולך בדרך?

נבדוק, במדיטציה, בשיחה, בהרהור, באיזה אופן שאלות אלה קשורות לדרך השחרור שהציע הבודהה.

אין צורך בניסיון קודם במדיטציה או בידע בבודהיזם.