Walking%20Monks_edited.jpg

הדרך ארוכה היא ורבה... ונתיבים לה שמונה

מפגש דהרמה

 שלישי 17 נובמבר 2020 

בין השעות: 18:00-20:00

בהנחיית: עדה אבשלום

עלות המפגש : 50 ש"ח

כשהרפסודה בנויה ועשויה היטב – לאחר שהשיטפון נצלח, יש מי שחצה, שהגיע עד הגדה השנייה.

עכשיו אין עוד צורך ברפסודה...

(דברי הבודהה, מתוך: "הדרשה לדהניה", שירת ההארה, בתרגום אביתר שולמן)

סידהטה גוטמה, לימים הבודהה – זה שניעור, יצא למסע כדי להבין את שאלת הסבל בעולם. משהתעורר והבין, הוא ניסח את תובנותיו בארבע האמתות הנאצלות: יש סבל, יש מקור לסבל, יש אפשרות לשחרור מהסבל ויש דרך לשחרור – דרך שמונת הנתיבים.

בסדנה קצרה זאת נעסוק בשאלת הדרך.

מהי דרך?

האם כול תפקידה להביא אותי מנקודה אחת לנקודה אחרת, רצויה יותר?

מה קורה להולך בדרך?

נבדוק, במדיטציה, בשיחה, בהרהור, באיזה אופן שאלות אלה קשורות לדרך השחרור שהציע הבודהה.

אין צורך בניסיון קודם במדיטציה או בידע בבודהיזם.