IMG_7113.jpeg

“העולם כולו רוטט”: על מדיטציה, פסיכותרפיה והפואטיקה של הנפש

שיחה עם ד”ר אסף סטי אל-בר וד”ר מיכל ברנע-אסטרוג

יום שישי, 23 ביולי, 10:00-11:30

מפגש היברידי

מרכז גוף-נפש ברמת השרון ואון ליין

 

מחיר: 50 שקלים

שיתוף פעולה בין מרכז גוף-נפש לפסיכודהרמה

כיצד תרגול המדיטציה תורם לחופש ליצור ולהיות בקשר? כיצד הוא יכול להשפיע על הבנת הנפש ועל הגישה הטיפולית של מטפלים מתרגלים? מהו ערכה של הראייה הרב-ממדית הנולדת מצירוף נקודות מבט פסיכואנליטיות ובודהיסטיות כשמתבוננים במצב האנושי?

במפגש נציג כמה ממחשבותינו על נושאים אלה, תוך התייחסות לקטעים מספריה של מיכל ברנע-אסטרוג, “התבהרות”, “אנשים עדינים” והרומן החדש “נדידה”. נדבר על המעברים שבין פנים לחוץ ובין דמיון למציאות נכוחה, ועל היחסים שבין האוניברסלי לבין הקולקטיבי והאישי, ובין הארעי למתמשך, למתגלגל, למונצח לכאורה

 

לוגו גופנפש.jpeg
Psychodharma-Logo-Writing-Shadow.png