top of page

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית: שנת התחלה

בין הנושאים בהם נעסוק:

• התוודעות, התבוננות בלתי שופטת

• קשב, ריכוז ומדיטציה

• השתנות, התהוות גומלין ותהליכי 'אני'

• בהירות ובלבול, היאחזות ושחרור, מלחמה ושלום

• מקורות שפע, מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים

השנה הראשונה בתכנית אימון לחיים היא קפיצת הראש הראשונה והמתאימה ביותר למי שמעוניינים להעמיק בבודהיזם, לא מתוך סקרנות בלבד, אלא מתוך רצון לחולל שינוי מיטיב ומשמעותי בחיים.  

בשנה זו נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני, ולמדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש בגוף ובלב.

 

נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם, העצמי והאחר, ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו.

נכיר גם את תורת ההשתחררות הבודהיסטית, שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכון אנו יכולים לממש בצורה טובה יותר את הפוטנציאל האדיר הגלום בתודעת האדם, לשנות את תבניות התודעה, להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו.

כל שנה בתכנית מונה:
עשרים מפגשים, בני שלוש שעות
וארבעה ימי תרגול
בשנת תשפ"ה תפתחנה שלוש קבוצות אימון למתחילים ומתחילות

מבנה התכנית

ימי שלישי בבוקר
סמסטר א':

היברידי: בבית רייזל, כפר סבא ומקוון (בזום)
סמסטר ב': מקוון (בזום)
עם ענבל הללי בלס
ויובל אידו טל

פתיחה:
29.10.2024

ימי שישי 9:00-12:00 
היברידי: בבית רייזל, כפר סבא ומקוון (בזום)
עם מאיה לאוב
ואביגיל פן

פתיחה:
1.11.2024

ימי שני 8:00-11:00 
מקוון (בזום)
עם יובל אידו טל
וארז יוסקוביץ'

פתיחה: 15.1.2025

ייעוץ תכנית אימון לחיים

צרו עמי קשר לשיחת ייעוץ

bottom of page