Psychodharma-Logo-Writing.png

פסיכו-דהרמה

בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית

מבית עמותת "קשב פתוח"

תודה שפנית אלינו.

נתקשר אליך בהקדם.

מזמינים אותך להיכנס למדיטציות המוקלטות

של המורים שלנו בדף הבית

מצורפת עבורכם הנחיית המדיטציה של ד"ר אסף סטי אל בר מתוך קורס קבלה רדיקלית