leavessun_edited_edited.jpg

מפגשים מהסוג האישי 
סדרת פגישות בין בודהיזם לפסיכותרפיה

מרכזת הקורס: איילת שמולביץ׳
בהשתתפות: ד״ר אסף (סטי) אל-בר, נחי אלון, ד״ר עודד ארבל,
ד״ר מיכל ברנע-אסטרוג, ד״ר איריס דותן-כ״ץ, אלעד חונה ומאיה לאוב 
 

ימי שלישי, 21:00-19:00 בזום, ויום תרגול בנווה שלום  | החל מה- 25.01.2022 

המפגש בין הדרך הבודהיסטית לפסיכותרפיה המערבית הוא מפגש עשיר, מפרה ומרתק. הוא מוליד השתנות והשפעה הדדית עבור שני העולמות. בקורס זה נבקש לשהות במרחב שבין תורות נפש אלו, להעמיק, להכיר להרהר ולתרגל.

גלריה של מורים ומטפלים מובילים ינחו את הפגישות, ויציגו חיבורים ייחודיים של עולמות אלו, מפרספקטיבות שונות. ביחד תפרש קשת עשירה של מפגשים בין החכמה הבודהיסטית לטיפול המערבי.  

הקורס מיועד הן לעוסקים והעוסקות במקצועות הטיפול, והן למתרגלות ומתרגלי בודהיזם, שחיבור בין שני העולמות מסקרן אותם.

הוא יפתח בקריאה בודהיסטית של תיאוריות פסיכואנליטיות קלאסית (פרויד, קליין ווויניקוט), וימשיך להיכרות עם גישות ושיטות טיפול עכשוויות בדיאלוג בין בודהיזם וטיפול. 

 

מבנה  הקורס - 12 מפגשים בזום, ויום תרגול היברידי

המפגשים ישלבו תרגולי מדיטציה, הרצאות, קריאה משותפת, או חלק סדנאי. 

יום התרגול ישא אופי סדנאי ויכלול תרגול מדיטציה ותרגילים בין אישיים, חלקים ממנו יתנהלו בשתיקה. 

המפגשים בסדרה:

איילת שמולביץ׳:   הזמנה למרחב המפגש בין בודהיזם ופסיכותרפיה

ד"ר עודד ארבל:    פרויד/ קריאה ב׳המלצות לרופא׳- קשב פתוח על הספה

ד"ר עודד ארבל:    פרויד / קריאה ב׳על החלוף׳ - אניצ׳ה, ארעיות וחמלה

איילת שמולביץ׳:   קליין : העמדה הסכיזו-פרנואידית ושלושת השורשים המרים

איילת שמולביץ׳:   קליין: העמדה הדפרסיבית וחמלה

נחי אלון:  "הומו טראומטיקוס": סיפור האדם בפסיכולוגיה הפופולרית

ד״ר איריס דותן כ״ץ: מפגש בודהיסטי עם הפסיכולוגיה ההתייחסותית

מאיה לאוב:  ׳אין אני׳ בבודהיזם ובפסיכודרמה

ד״ר מיכל ברנע-אסטרוג: נפשות בהתהוות מתמדת: על היוצר והנוצר בפרוזה

אלעד חונה:     האומץ לפגוש בכנות את עצמנו: שיטת ISTDP והתרגול הדהרמי

אלעד חונה: החסד להיות עצמנו: מה יכולה שיטת ה-AEDP ללמדנו ביחס לתרגול הדהרמי

איילת שמולביץ׳: נוכחות אותנטית - על הכרית, על הספה, ובחיי היום יום

יום תרגול עם ד״ר אסף סטי אל-בר ואיילת שמולביץ׳:

כשוויניקוט פגש את בובר: ׳נוכחות הווה' ו'המשכיות ההוויה׳  (continue of being)

ימי שלישי, 21:00-19:00 בזום 

12 מפגשי זום ויום תרגול פיזי בנווה שלום 

 

עלות הקורס: 2850 ש״ח 

תעריף מיוחד - 2400 ש״ח לתחילת השנה החדשה!