מדיטציה עם מורי פסיכו-דהרמה

ימי ראשון וחמישי 11:00 בבוקר

מדיטציה ושיח דהרמה ברוח התקופה 

בהנחיית מורי פסיכו-דהרמה

גיתית שריקי, יובל אידו טל

מדיטציה מונחית יעקב רז

אסופת מדיטציות מונחות מוקלטות על ידי יעקב רז

מדיטציות מוקלטות - יעקב רז

טיפול וסיוע פרטני / קבוצתי

העוסקים במרחב באים מרקע ארוך שנים במקצועות סיוע שונים ומגוונים ומעניקים מניסיונם הצנוע ברוח הדהרמה

מורים ומטפלים שונים

טיפול וסיוע פרטני  ומרחב סיוע קבוצתי

מדיטציה עם בוגרי קורס מנחי המדיטציה

מרחב מדיטציות על ידי בוגרי קורס מנחי המדיטציה של פסיכו-דהרמה - אינו פעיל בשבועות הקרובים

קבוצות פתוחות של בוגרי קורס מנחי המדיטציה של פסיכו-דהרמה

חדרי מורים

חדרי מורים: יובל אידו טל, מאיה לאוב, נחי אלון, אסתר אליצור, עדה אבשלום, יעקב רז

חדרי מורים - יובל אידו טל, מאיה לאוב,
נחי אלון, אסתר אליצור, עדה אבשלום

יעקב רז

ערבות הדדית

מתוך הערבות ההדדית, אנו מציעים מרחב לארגונים

נוספים מלבדנו הפועלים לסייע ולהרבות טוב בעולם

עמותות מסייעות לעמותות