חדר שיח ומדיטציה

ברוח התקופה

דף זה מתעדכן מדי יום, נציג תוכן ומאמרים רלוונטיים לרוח הזמן | ניפגש לשיחות דהרמה ומדיטציה | נישארים יחד 

PD LOGO.jpg

לימוד ותרגול

עם מורי פסיכו-דהרמה

הקלטות מדיטציה ופודקסט
פרופ' יעקב רז

אסופת מדיטציות מונחות מוקלטות על ידי יעקב רז

ופודקסט כאן 11 שהוקלט בשנה זו

PD LOGO.jpg

מדיטציות מוקלטות - יעקב רז

קבוצת תרגול למתמודדים 

קבוצה טיפולית

קבוצת תרגול למתמודדים עם מצבי משבר בהנחיית עדה אבשלום

הקבוצה הטיפולית בהנחיית צבי להב

PD LOGO.jpg

כניסה לשתי קבוצות טיפול ברוח הדהרמה

קורונה סרטן ומה שביניהם

מפגש למתמודדים

בהנחיית: תמיר גילת

קבוצה הנפגשת בכל יום ראשון  בין השעות 18:00-19:30

תמיר גילת.jfif

בהנחיית תמיר גילת

מרחב סיוע
טיפול פסיכולוגי ברוח הדהרמה

העוסקים במרחב באים מרקע ארוך שנים במקצועות סיוע שונים ומגוונים ומעניקים מניסיונם הצנוע ברוח הדהרמה

PD LOGO.jpg

מופעל בהתנדבות על ידי פסיכולוגים מתנדבים ברוח הדהרמה

מדיטציות מוקלטות של
מורי פסיכודהרמה

מדיטציות מוקלטות 

מתוך רצועת המדיטציות הפתוחות של מורי פסיכו-דהרמה

PD LOGO.jpg

הקלטות מדיטציות של מיטב המורים שלנו