קבוצות מדיטציה

פתוחות לימי קורונה

ד"ר עינב רוזנבליט ימי רביעי 08:15-09:30

יובל אידו טל ימי חמישי 11:00-12:30

בהנחיית מורי פסיכו-דהרמה

ד"ר עינב רוזנבליט, יובל אידו טל

הקלטות מדיטציה ופודקסט
פרופ' יעקב רז

אסופת מדיטציות מונחות מוקלטות על ידי יעקב רז

ופודקסט כאן 11 שהוקלט בשנה זו

מדיטציות מוקלטות - יעקב רז

קבוצת תרגול למתמודדים 

קבוצה טיפולית

קבוצת תרגול למתמודדים עם מצבי משבר בהנחיית עדה אבשלום

הקבוצה הטיפולית בהנחיית צבי להב

כניסה לשתי קבוצות טיפול ברוח הדהרמה

קורונה סרטן ומה שביניהם

מפגש למתמודדים

בהנחיית: תמיר גילת

קבוצה הנפגשת בכל יום שלישי בין השעות 18:00-19:30

בהנחיית תמיר גילת

מרחב סיוע
טיפול פסיכולוגי ברוח הדהרמה

העוסקים במרחב באים מרקע ארוך שנים במקצועות סיוע שונים ומגוונים ומעניקים מניסיונם הצנוע ברוח הדהרמה

מופעל בהתנדבות על ידי פסיכולוגים מתנדבים ברוח הדהרמה

מדיטציות מוקלטות לימי הקורונה

מורי פסיכודהרמה

ערכנו עבורכם.ן אסופת מדיטציות מוקלטות 

מתוך רצועת המדיטציות הפתוחות של מורי פסיכו-דהרמה

הקלטות מדיטציות של מיטב המורים שלנו