tree1_edited_edited.jpg

כנס פסיכו-דהרמה

25 שנה אחרי: 
תובנות מהתפתחות המפגש בין בודהיזם לפסיכותרפיה 

24.09.2021 בזום

לפני כחצי יובל, בסלון בית תל-אביבי, נפגשו יעקב רז ונחי אלון. הידידות ביניהם צמחה, ואיתה השיח על המפגש בין בודהיזם לפסיכותרפיה, שהוביל בהמשך להקמת בית הספר 'פסיכו-דהרמה'.

קשה היה אז לדמיין את היקף הדיאלוג והחיבור שיצמחו בין שדות נפש אלה. בעשרים וחמש השנים שחלפו, וביתר שאת בעשור האחרון, הפכו טיפולים מבוססי מיינדפולנס לחלק מהמיינסטרים הטיפולי, ותפיסות בודהיסטיות כמו תפיסת ה'מאמץ ללא מאמץ' או תפיסת (היעדר) העצמי הפכו לחלק מהשיח הטיפולי. בד-בבד הדרך הבודהיסטית הושפעה מאופני החשיבה הפסיכואנליטית, ומההבנה המערבית של התודעה, המוח והדרכים בהם אלה משתנים ומתעצבים.

בדיעבד ניתן לומר שזהו מהלך טבעי - מפגש של שתי שיטות גדולות של פיתוח וטיפוח התודעה, חוכמה עתיקה פוגשת חוכמה חדשה, תפיסות שונות של תודעה וטרנספורמציה נפגשות ומושפעות הדדית.

בכנס זה נבקש להתבונן על החיבורים בין הבודהיזם לפסיכותרפיה, הן ברמה התהליכית והן סביב סוגיות ותכנים עכשוויים של מפגש פורה זה.

את הכנס נפתח בדיאלוג בין עבר להווה. במרכזו שיחה בין יעקב רז, שלומד ומלמד דהרמה כבר 50 שנה, לבין ד״ר עודד ארבל, תלמיד ומורה דהרמה בעצמו, מקים  מרכז המיינדפולנס המדברי בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. נחי אלון יצטרף אלינו בשיחה מצולמת, ויספר על התהוות המפגש בין בודהיזם לעולמות הטיפול מנקודת מבטו.

הכנס ימשיך עם מושבים וסדנאות בחירה, שיגעו בהיבטים שונים של החיבור בין בודהיזם לטיפול.

בפאנל המסכם שתנחה הגב' איילת שמולביץ', ראשת תוכנית המטפלים של פסיכו-דהרמה, בהשתתפות מנחי/ות הכנס, נתבונן ונציג כיוונים עתידיים של התפתחות השיח והמעש.

תוכנית הכנס:

 

9:00            פתיחה, מדיטציה קצרה  ד"ר אסף (סטי) אל-בר, מנהל אקדמי ביה״ס פסיכו-דהרמה

9:15-10:40   25 שנות בודהיזם ופסיכותרפיה בישראל

                   משוחחים: יעקב רז, ד"ר עודד ארבל, נחי אלון (וידאו). 

10:40-11:00 הפסקה

11:00-12:15  מושבים מקבילים וסדנאות לבחירה:

                   ׳להיות במלאות׳ - מיינדפולנס ועולם הטיפול | איילת שמולביץ'

                   מתי התודעה מתפתחת? - קבלה רדיקלית והשיח הטיפולי | ד"ר אסף (סטי) אל-בר

                   כשהמטפל מפסיק לטפל | יובל אידו טל

                   כשהמטפל הפצוע פוגש מטופל פצוע |  מאיה לאוב

                   התמוססות העצמי בתוך הוויית הגומלין הטיפולית |  ד"ר איריס דותן כץ

12:15-12:30  הפסקה

12:30-13:30 כיוונים עתידיים בחיבור בין דהרמה לטיפול - פאנל מסכם בהנחיית איילת שמולביץ',

                  ובהשתתפות מנחי/ות הכנס.

הכנס פתוח לקהל אך אנו מעודדים אתכם לתמוך בעמותת ״קשב פתוח״, במורים ובתלמידים,  בדאנה – תשלום כפי היכולת והרצון