top of page
tree1_edited_edited.jpg

כנס פסיכו-דהרמה

25 שנה אחרי: 
תובנות מהתפתחות המפגש בין בודהיזם לפסיכותרפיה 

24.09.2021 

הכנס פתוח לקהל ללא עלות, אך אנו מעודדים אתכם ומבקשים את תמיכתכם בעמותת ״קשב פתוח״, מפעילת בית הספר פסיכו-דהרמה, במורים ובתלמידים. 

הדאנה – תשלום כפי היכולת והרצון, היא גם הזדמנות לתרגול נתינה, ושותפות בהמשך דרכנו. 

bottom of page