top of page

כנס
חכמה וחמלה כשהלב בוער

אנחנו מצויים בתקופה סוערת. אלה ימים רוויי קושי, ימים בהם גוברים הקיטוב והאלימות, המועקה, הדאגות והפחדים. 

הדרך הבודהיסטית היא דרך של אי-אלימות. אי-אלימות נפשית, אי-אלימות חברתית. 

אולם אי-אלימות אין פירושה ויתור אוטומטי או אסקפיזם ניהיליסטי. ישנם מקרים בהם ראוי לנהל מאבק מלא עוצמה, אלא שהדרך הבודהיסטית מדגישה שמאבק כזה יהיה תמיד מבוסס בחמלה, אהבה וסולידריות לכל היצורים החיים. 

בכנס דנו בשני הרבדים של המשבר הנוכחי, שנכונים לכל משבר שהוא: דנו בכלים, בתפיסות ובפרקטיקות של מאבקים לא אלימים; בצורך באיחוי ובבנייה מחודשת לאחר מאבק, ובהשפעה של תפיסה אוהבת על אופי המאבק ועל התנהלותנו בו.

חומרי השראה וסיוע נוספים

bottom of page