buddha-2800935_1920_edited.jpg

קורס טפלים

שתיקה ושקט: עיונים במרחב שבין שתיקה, דומיה, נוכחות והיעדרות בשדה הטיפולי

לקראת סוף ימיו של הבודהה התאספו תלמידיו סביב בריכה, פיזרו פרחים לרגלי המורה, כנהוג וחיכו בציפייה גדולה לשמוע אותו מלמד את הדהרמה. הבודהה שתק. שתיקתו המתארכת של הבודהה עוררה חוסר שקט בקרב התלמידים, בלבול, תהייה, ציפייה וודאי תחושות רבות אחרות. לבסוף הרים הבודהה פרח והתבונן בו בתשומת לב ואז הביט בתלמידיו ללא מילה. רק אחד מתלמידיו, מהאקשיאפה, הבין וחייך.

אנו מרבים להשתמש במילים. לעיתים כלאחר יד, לעיתים מתוך כוונה. בשימוש זה אנו מנסים להצביע לכיוון משמעות כלשהי שאינה מילולית. לפי בודהידהרמה, מי שלפי המסורת הביא את הזן לסין, הזן הוא הצבעה ישירה לתודעה, מעבר למילים ולכתבי הקודש. עם זאת, המסורת הבודהיסטית עמוסה בכתבים ובפרשנויות לכתבים, שיחות בין מורים לתלמידים ועוד הררי מילים. לצד אלה, המתאמן מטפח היבטים של ישיבה שקטה, התבוננות לא פרשנית במציאות ושקיטה.

מהן המילים אם לא שתיקה?

 

המעשה הטיפולי מעניק חשיבות רבה למילים ולצד זה לשתיקותיו של המטופל ולאלו של המטפל. לשתי השתיקות מגוון עצום של איכויות: שתיקה מתוחה, שתיקה תוקפנית, שתיקה נינוחה, שתיקה של ייאוש ושל עונג. שתיקה כנועה ושתיקה של התמסרות. שתיקה של ביחד ושתיקה של לבד. שתיקה של הימנעות ושתיקה של נגיעה. שתיקתו של המטופל ושתיקתו של המטפל.

במהלך הקורס נבחן את השתיקה מהזווית של האימון הדהרמי – מדיטטיבי לצד עיון בחשיבה פסיכואנליטית קלאסית ועכשווית על נושא השתיקה. נבחן את השימוש בשתיקה כאמצעי המביא ריפוי ומאפשר מרחב, לצד שימושים העלולים להזיק למהלך הטיפולי. נתאמן בהיבטים שונים של שתיקה ושקיטה, נדון בקונספטים של שקט, דומיה ודממה. נשתוק מעט ביחד.

הקורס מיועד למטפלים בעלי רקע בחשיבה פסיכודינאמית ובבסיסי החשיבה הבודהיסטית. בוגרי תכניות המטפלים ותכניות מקבילות.

מבנה הקורס

6 מפגשים 

בהנחיית: ד"ר עודד ארבל

 

ימי שני, בין השעות: 09:00-11:00

החל מה- 18.1.21

עלות הקורס: 650  ש"ח 

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עודד ארבל

הקורס מיועד למטפלים בעלי רקע בחשיבה פסיכודינאמית ובבסיסי החשיבה הבודהיסטית. בוגרי תכניות המטפלים ותכניות מקבילות