theravada-buddhism-4749025_1920_edited.j

שבת התרגול נדחתה 

נפרסם שבת תרגול לספטמבר בקרוב...

מוזמנות ומוזמנים לחצי יום בו נתרגל יחד נוכחות, התבוננות ומפגש עם המציאות המתהווה, כפי שהיא ברגע זה.

נתוודע בתשומת לב עדינה לגלים המתהווים ולמרחב, תוך טיפוח גישה בהירה, מיטיבה וחומלת

נתרגל יחד בישיבה, הליכה, תנועה ושיחה 

הערכות: שבת התרגול- גם כאשר היא נעשית בבית - מבקשת תשומת לב ופינוי של זמן ומרחב שיוקדשו לתרגול. 

אנא פנו מקום בו תוכלו לשהות בשקט במשך ארבע שעות התרגול. 

הכינו מראש כמה כריות לתמיכה ו/או כיסא מתאים.

בואו בבגדים נוחים. 

הביאו בקבוק מים/שתיה 

ואם ניתן - כבו טלפונים ומסכים.