theravada-buddhism-4749025_1920_edited.j

שבת תרגול

'במורא גדול' | על פחד וגילוי

בהנחיית: גיתית שריקי

 

שבת 20 במרץ 2021

בין השעות 09:00-17:00

מחיר 150 ש"ח 

היה זה קרישנמורטי שאמר במילים פשוטות ובהירות:"אנחנו כל הזמן רועדים מפחד".

 

התרגול מזמין אותנו לפגוש בפחד. בפחד כדבר-מה העומד בינינו לבין רגשות אחרים ובינינו לבין החיים. ארבע האמיתות מתוות יחד את הדרך להתמרת הסבל – הכרה וידיעת הסבל (הפחד) עד תומו. הכרה של מקורות התעתוע המניעים את הפחד וההסכמה לפגוש, בכל פעם מחדש. במפגש כזה גם פחד יכול להוות מצע לגילוי והתגלות. הביטוי העברי 'במורא גדול' מתייחס לפחד הכרוך באימה מהנשגב וגילוי שכינה. השחרור עובר דרך הפחד ומקרבנו לדבר. בסדנה נבקש להתוודע מעט - דרך תרגול ושיחה - לפחדים שבנו ולבדוק (ולו כהצעה) אם ניתן לפגוש בהם באופן המאפשר גילוי, התבהרות ואולי אף התגלות.

לנרשמים ישלח קישור השתתפות 
יום לפני המפגש