Japanese%20Interior_edited.jpg

שבת תרגול

מדיטציית זן: גוונים רבים קשת אחת

בהנחיית: יובל אידו טל

 

שבת 22 מאי 2021

בין השעות 10:00-16:00

מחיר 150 ש"ח 

המילה היפנית זֶן [במקורה הסיני: צָ'אן], משמעותה מדיטציה.

זרם הבודהיזם היפני המכונה זן, וקודמו הסיני המכונה צ'אן, העמידו במרכז הבודהיזם את האימון ואת ההגשמה של הלכי הנפש המדיטטיביים כראשיתה של הדרך וכאחריתה, בין אם המדיטציה מתממשת על כרית ובין אם היא מתממשת במשרד הדואר, בבית השימוש, בזירת קרב כלשהי או בחדר המיטות.  

גווניה של המדיטציה באימון הזן רבים. ישנה המדיטציה שבאפס המעשה [שִיקָאנְטָזָה]. ישנו האימון בתשומת הלב [זָאזֶן]. ישנו האימון בהוויה השואלת, שאינה מבקשת תשובה [קוֹאָן], ישנו האימון בהתקרבות אל המילים ובהתרחקות מהן [נֶן], ישנו האימון בריכוז ובחקירת דקויותיה של התודעה [שוֹג'וֹ], ישנו האימון בהרחבת התודעה מתוך ריקות ותוך כדי טיפוחה של חמלה [דָאיג'וֹ].  

בשבת תרגול זאת נתאמן ונתעמק בכול אלה.

אין צורך בידע בבודהיזם או בניסיון קודם במדיטציה.

לאחר תשלום הרישום למפגש

תועברו לדף עם קישור למפגש באון ליין

אנא שמרו את הקישור לשימוש בשבת התרגול

תודה 

מאחלים לכם.ן שבת תרגול מהנה