Walking%20Monks_edited.jpg

דרך שמונת הנתיבים

מתחילים

בשיחה הראשונה שבה מסביר הבודהה מה הבין שמיטיב עם חייו של אדם, הוא פותח בדרך האמצע. 

אם נרצה לחיות חיים טובים ומיטיבים, אתנו ועם אחרים, אל לנו לנהות אחרי התמכרויות לעינוגים ואל לנו לנהות אחרי התמכרויות להלקאה עצמית וייסורים. 

"ומהי דרך האמצע...? אין היא אלא דרך שמונת הנתיבים… 

השקפה נכונה, כוונת לב נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה, וריכוז נכון. זוהי דרך האמצע…" 

[הדרשה על הנעת גלגל הדהרמה. סמיוטה ניקאיה 56.11] 

לאחר מכן מסביר הבודהה מהו סבל, מה מקורו וכיצד הוא נוצר, ואיך ניתן להפסיק ליצור כל כך הרבה סבל כל כך כל כך מיותר. זאת, אומר הבודהה, נוכל לעשות מתוך עיון עמוק, אימון מסור ועבודה טובה עם כל שמונת נתיבי החיים האלה. בקורס זה נתחיל להתוודע לשמונת הנתיבים ולדרכים בהן ניתן לחיות את החיים האלה בצורה מלאה יותר ועשירה יותר,מזיקה פחות ומיטיבה יותר, חיים בהם המוסיקה שאנחנו מנגנים תהיה כזאת שגם נשמח לשמוע.  

מבנה הקורס

10 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

בהנחיית: עדה אבשלום

ימי שלישי בין השעות 17:00-20:00

החל מה- 29.12.20

עלות הקורס: 1,800 ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

עדה אבשלום

הקורס מיועד לקהל הרחב