umbrella-1807513_1920_edited.jpg

מפגש עם הבודהיזם - מבוא קצרצר

הקורס מיועד לקהל הרחב

הבודהיזם הוא תורת חיים בת 2,500 שנה, שלמרות עתיקותה וריחוקה הגיאוגרפי רלוונטית ועכשווית להפתיע גם לנו בישראל ובמערב. נגלה שבעולמות הפסיכולוגיה, העסקים, הרפואה והמדינאות תופסים רעיונות ויישומים של החוכמה הבודהיסטית מקום מכובד הולך ומתרחב.

נכיר את יסודות המחשבה, התובנות והאימון הבודהיסטי. נתוודע לראיית העולם ולמפות הנפש של התורה הבודהיסטית, ולדרכי האימון במסורות הבודהיסטיות השונות.

ההבנה הבודהיסטית הבסיסית היא שאת רוב רובו של הסבל בחיינו מחוללת התודעה. לפיכך, הבנת צורת העבודה של התודעה והדרכים האפשריות לאימון התודעה לשם השתחררות מכבליה יעמדו במרכז סדרת המבוא.

הסדרה משלבת הרצאות פרונטליות ומדיטציה מונחית.

בין הנושאים

• סיפור חיי הבודהה, אי-נחת, השתנות והתהוות גומלין

• סבל הכרחי וסבל שאינו הכרחי, היצמדות ושחרור

• ריקות, חמלה וחוכמת המעשה

מחזור יולי 2021 -  בקמפוס ברושים

ימי ראשון | החל מ- 11 יולי | 17:00- 19:00 |  6 מפגשים 

עם ד"ר מירית לוטן וגיתית שריקי

650 ש״ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מורים בתכנית

ד"ר אסף סטי בר-אל

יובל אידו טל

מאיה לאוב

ד"ר עינב רוזנבליט

ד"ר מירית לוטן

עדה אבשלום

גיתית שריקי