_edited.jpg

קורס זה מיועד לקהל הרחב

מיינדפולנס

אימון בשחרור, בחוכמה ובחמלה

מיינדפולנס הוא היכולת להתבונן, להתוודע ולשהות עם מה שמתהווה בנו ובסביבתנו. התבוננות והתוודעות עשויות לשחרר מדפוסים מגבילים ומכאיבים ולהרחיב את החופש בחיינו.

אימון במיינדפולנס יכול לשנות את מערכת היחסים שיש לנו עם מחשבות מטרידות, עם גורמי לחץ מבחוץ ומבפנים, ויכול לשנות את יכולת ההכלה וההתמודדות שלנו עם מצבי רוח ורגשות לא נעימים. האימון יכול לאפשר לנו לזהות דפוסי מחשבה והתנהגות אוטומטיים, ולהבין איזה דפוסים הם מיטיבים ואיזה אינם מיטיבים. באימון נוכל לפגוש את הפחדים, הכעסים, התסכולים, התקוות והאכזבות שלנו. נראה מה מכל אלה  אינו ניתן לשינוי ומה הוא סבל, שממנו אפשר להשתחרר.

מתאפשרת היווצרות של מרחב התבוננות, בו מתגלים רבדים עדינים יותר של החוויה ומתאפשר מפגש מלא וחופשי יותר עם המציאות.

הקורס משלב תרגול צורות שונות של מדיטציה, בשכיבה, בישיבה ובהליכה, לימוד עיוני, שיח ושיתוף.

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו.