theravada-buddhism-4749025_1920_edited.j

הדרכה למטפלים - שנה ג'

הדרכה הדדית

מטפלים

אנחנו מקווים ליצור מעבדה שבה נלמד את האינטראקציה של הסיוע כמערכת רחבה של יחסי גומלין.

השיעורים הראשונים בתחילת השנה יהיו שיעורי מבוא לעקרונות המעבדה והיכרות עמם. בהמשך יביאו המשתתפים נושאים אישיים ומקצועיים שמעסיקים אותם בעולם הסיוע, ודרכם נתנסה בדרכי סיוע שונות, לפי המתרחש בשיעור.

לאורך כל המפגשים ניתן קדימות להקשר המתבקש מן הסיפור ומן האדם, על פני מוסכמות פסיכולוגיות או בודהיסטיות.

תורת הדהרמה תהיה נוכחת, שכן אנחנו תלמידי הדהרמה, אבל לא נהיה מחויבים ל׳כלים׳ דהרמיים. כמו כל גישה אחרת, גם הדהרמה תעמוד לביקורת של מוסכמותיה, לפי העניין.

במהלך הלמידה נבדוק נושאים קיומיים אוניברסליים - חולי, זקנה, מוות – כחלק בלתי נפרד מעולם הסיוע, ונתאמן באופנים שונים שבוחנים את עולמו של הפרט הזקוק לסיוע בתוך מארג הקהילה והעולם בו אנו חיים. 

מבנה התוכנית

14 מפגשים + 6 ימי לימוד ותרגול ארוך

בהנחיית: עודד ארבל, יובל אידו טל,

פרופ' יעקב רז, ד"ר איריס דותן-כץ, נחי אלון, ד"ר אסתר אליצור

ימי שלישי, בין השעות: 12:30-15:30

החל מה- 20.10.20 

עלות הקורס: 5,500  ש"ח 

עלות הקורס כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח

-גביית תשלום עבור דמי הרישום הינה בכדי לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עודד ארבל

יובל אידו טל

ד"ר איריס דותן-כץ

פרופ' יעקב רז

נחי אלון

ד"ר אסתר אליצור

לבוגרי לפחות שנתיים של לימוד בתוכנית למטפלים או בתכניות מקבילות