Best%20Friends_edited.jpg

התוכנית למטפלים - שנה ב'

תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי

מטפלים

תורת הנפש הבודהיסטית פותחת בפני עולם הטיפול דרכי מחשבה ופעולה נוספות, "מחוץ לקופסה הטיפולית", ואיננה מנסה להתחרות בחוכמה הטיפולית הקיימת. עדות ראשונה להשראתה זו היא יישומן של פרקטיקות מדיטטיביות בטיפול ("קשיבות" או mindfulness).

שנת הלימודים השנייה עוסקת ביישום תורת הנפש הבודהיסטית בעולם הטיפול, תוך הדגשת הייחוד שבה ביחס לראייה הטיפולית הרווחת. כך, ה'אני' הנפרד והמוצק אינו בהכרח יעד התפתחותי נכסף ("אינדיבידואציה") כי אם תעתוע מזיק המנתק את האדם מרשת החיים הסובבת אותו; השיחה הטיפולית איננה הדרך היחידה לחקירה פנימית ולתמורה – המדיטציה, מונחית או עצמאית, היא דרך חזקה לא פחות; והסיוע ברוח בודהיסטית אינו חייב להסתפק בהפחתת הסבל, אלא יכול להציע אופקים רחבים יותר: טיפוח שיטתי של איכויות תודעה מיטיבות כגון חמלה וחוכמה, ושחרור רדיקלי מכבלי חיינו.

 

השנה מחולקת לשלוש חטיבות:

א. מקורות הסבל והשחרור ממנו, הלכה למעשה – "שתים עשרה חוליות ההתהוות המותנית"
    (בדומה ללימוד הפסיכופתולוגיה בטיפול המקובל).

ב. יסודות הסיוע הבודהיסטי הלכה למעשה (בדומה ללימוד יסודות הפסיכותרפיה בהכשרה המקובלת).

   פוטנציאל השחרור מכבלי התפיסה ה'פסיכופתולוגית', והתוודעות לתהליכים המנטליים הנדרשים.

ג. כלים יישומיים בסיוע ברוח בודהיסטית  (בדומה לאימון מעשי בטיפול המקובל).

כל נושאי הלימוד יעסקו הן בצד העיוני והן בצד היישומי. הלומדים יתבקשו להתאמן בעצמם בכלי האימון, בכיתה ובבית, לתרגל את הנלמד בעבודתם הטיפולית, לחלוק את הנלמד עם משתתפי הקורס ולחשוב על דרכי יישום. לפרקים נדון בכיתה ב'מקרים' מחיי הלומדים ואף נתנסה בסיוע מעשי.

 

בתוכנית ילמדו מבכירי מורי הבודהיזם והקלינאים בתחום הטיפול מבוסס מיינדפולנס.

מבנה התוכנית

17 מפגשים + 5 ימי לימוד ותרגול ארוך 

בהנחיית: ד"ר עודד ארבל, יובל אידו טל | מנחים אורחים: יעקב רז וומאיה לאוב

ימי שלישי, בין השעות: 09:00-12:00

החל מה- 26.10.20

עלות הקורס: 4,500 ש"ח 

עלות הקורס כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח

-גביית תשלום עבור דמי הרישום הינה בכדי לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עודד ארבל

יובל אידו טל

פרופ' יעקב רז

מאיה לאוב

הקורס מיועד למטפלים

ולמסיימי שנה א