buddha-1281049_1920_edited.jpg

מאמץ נכון | כיוונון הלב והתודעה

מילותיו האחרונות של הבודהה היו:

"כל הדברים המורכבים הם בני חלוף. עבדו קשה על מנת להשתחרר"

(מאהא-פאריניבאנה סוטה DN.16)

המילים 'מאמץ' ו- 'עבודה קשה' עשויות להרתיע אותנו – הן עלולות להתקשר לכיווץ הכרוך בהשגת תוצאה. 

להזכיר לנו עד כמה אנחנו עייפות.ים ומותשות.ים, עד כמה אנו משתוקקות.ים לחיים ללא מאמץ. 

מאמץ הינו אנרגיה. ללא אנרגיה אין תנועה, אין עצירה, אין פריחה, אין נשירה, אין שמחה ואין עצב, אין חיים 

השאלה על כן אינה 'כן'/'לא' מאמץ, אלא כיצד אנחנו משתמשות.ים באנרגיה הקיימת ברגע זה? 

הדרך בעלת שמונת הנתיבים מבקשת לשחרר אותנו מסבל עודף ולעורר אותנו אל טבע הדברים, בין היתר, על ידי הפניית מאמץ לנטישה וריסון של מצבי תודעה תודעה מזיקים וטיפוח מצבי תודעה מיטיבים.

'מאמץ נכון' הוא המאמץ המתקיים בנו בכל רגע להגשמה. הוא מתמקד בשאלה לאן התודעה והלב מכוונים ברגע זה? מה עלי לרסן ומה עלי לטפח? 

זהו מאמץ שאינו נגמר – תנועת חיים – והגשמתם. הגשמה שאינה תלוית תוצאות אלא מתממשת באופן בו אני נוכחת בכל רגע. 

בין הנושאים בהם נעמיק בקורס:

מהו מאמץ? כיצד אנחנו חווים מאמץ? לאן מנותבת האנרגיה שלנו? מה בין מצבי תודעה לבין מאמץ? כיצד מצבי תודעה שונים יכולים להיות מתישים ומרוקנים ואחרים מיטיבים ומאפשרים? כיצד ניתן להשקיע מאמץ בריסון או טיפוח מצבי תודעה שונים? מהי הדרך אותה הציע הבודהה לעבודה עם מאמץ? כיצד ניתן ליישם אותה בחיינו? 

הקורס יכלול:  תרגול מדיטציה, שיחה ולימוד.

הקורס מיועד: למי שיש לו/לה ניסיון בסיסי במדיטציה ולבעלי ניסיון. 

דרישת סף: ניסיון בסיסי במדיטציה

מבנה הקורס

6 מפגשים

(15 שעות לימוד)

בהנחיית: גיתית שריקי

ימי שלישי בין השעות 18:45-21:15

החל מה- 9/2/2021

עלות הקורס: 750 ש"ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

גיתית שריקי

הקורס מיועד לקהל הרחב

מתחילים

וותיקים 

כאחד