buddha-4230059_1920_edited.jpg

זו שהתעוררה

'זו שהתעוררה' – סדנת התבוננות על נשים ונשיות בדרך הבודהיסטית

 

"פעם אחת בביתה שליד הגינה הציבורית, מזרחה לחוף הים התיכון, פנתה המבורכת אל חמשת הנשים החכמות: ...." – ומה היא אמרה? 

איך היתה הדהרמה נכתבת אילו הייתה נכתבת (גם) על ידי נשים? כיצד הדהרמה מתבטאת בחייהן של נשים? כיצד מושגי היסוד של הדרך פוגשים ומהדהדים בנו?

בסדנה נבקש להתבונן ביחסים העדינים והאישיים בין צורה (נשית) לריקות, כל אחת בדרכה. החיפוש וההתבוננות ינועו בין עבר להווה, בין לימוד דרכן של נשים בבודהיזם וגילוי דמויות נשים בהיסטוריה הבודהיסטית לבין חוויותינו כמתרגלות והאופן בו התרגול ומושגי יסוד בתרגול מהדהדים בחיינו כיום.

הסדנה פתוחה לנשים ולגברים המבקשות לחקור לחפש ולהביע.

הסדנה תכלול מטלות כתיבה שבועיות.

מיועד למתרגלות/ים ותיקות/ים. 

מבנה הקורס

10 מפגשים

בהנחיית: גיתית שריקי

ימי רביעי בין השעות 09:00-11:30

החל מה- 11.11.20

עלות הקורס: 1,200 ש"ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

גיתית שריקי

הקורס מיועד לתלמידים בעלי ניסיון בלימודי בודהיזם