woman-1807533_1920_edited_edited.jpg

הלב הער:
מודעות לגוף ושינויי הרגלים מנטליים

מתחילים

בקורס זה נלמד כיצד המודעות לגוף מאפשרת לנו שינוי בהרגלים מנטליים. חוכמתו של הגוף נתונה לו עוד מאז התהוותו ברחם האם. בשונה מהגוף, דווקא החשיבה נגועה לפעמים בבורות.

הגוף האנושי יודע על הקיום יותר ממה שהשכל יכול לתפוס בעוד שהמחשבה מתפזרת אל מחוזות רחוקים של העבר או של העתיד, הגוף נוכח במציאות ההווה, המשתנה מרגע לרגע. אימון הגוף מאפשר נגישות לידיעה עמוקה אשר מחוללת תמורה וריפוי.

הקורס מציע למידה של חוכמת הגוף כדי להיטיב ולרפא הרגלים בנפש.  נתרגל נשימה והתבוננות בגוף. הקורס מתאים למי  שרוצים לחולל שינוי בעצמם, ומסכימים להקשיב לגוף בתרגול במדיטציה. 

החשיבה היא רק אחד הכלים להבנת הממשות. האימון הבודהיסטי מאפשר מגע שורשי עם המציאות, כזה שאינו נתון לקורות המחשבה המתייגת. איסוף-הרוח, אשר מתורגל במדיטציה, מאפשר למתרגל לחוות את הווייתו ברבדים האינטימיים ביותר שלה.

הקורס מבוסס על הספר גוף אנושי מדי (רסלינג 2014) והמפגשים יורכבו ממדיטציה בהנחיה, הרצאה ושיחה.

הקורס מתאים למתחילים ולוותיקים

מבנה הקורס

10 מפגשים (20 שעות קורס)

בהנחיית: ד"ר עינב רוזנבליט

ימי חמישי, בין השעות: 08:30-10:30

החל מה- 3/12/2020

עלות הקורס: 950 ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עינב רוזנבליט

הקורס מיועד לקהל הרחב