buddhist-1807518_1920_edited.jpg

בודהיצ'יטה: להרבות טוב בעולם

טיפוח חמלה שיודעת ריקות

קורס היברידי משולב (און ליין + כיתת לימוד)

הקורס יתקיים בקמפוס ברושים (בהתאם להנחיות) ויהיה פתוח גם להשתתפות גם באון ליין

בקורס נעמיק בהבנת תפיסת החמלה, בקשר בינה לבין חוק הקרמה ובקשר בין שתיהן לבין הריקות. נעמיק בתפיסה של 'חמלה נטולת מושא' – חמלה אשר אינה מצמצמת את עצמה לאובייקט או לצורת-פעולה מסוימת לאור תובנת הריקות.

 

כל אלה ישמשו תשתית להבנת בודהיצ'יטה – הרצון להתעורר ולהשתחרר למען רווחת כולם. בודהיצ'יטה מגלמת בתוכה תובנה עמוקה של החיבור ההדדי העמוק בין כל היצורים החשים, תובנה שמשמעה שהתרגול איננו, ולא יכול להיות 'עסק פרטי': ככל שאנו נעשים ערים, מודעים ואוהבים יותר, כך משתנה גם העולם.

 

תובנה שמשמעה מחויבות להקל על סבל ואי שביעות רצון (דוקהה) בכל דרך אפשרית. את התכנים הללו נפגוש בלימוד ובתרגול המדיטטיבי והמעשי: נתרגל מדיטציות שונות, נערוך תרגילים בין-אישיים ונעמיק בסוגיית היישום בחיי היום-יום של תכנים אלה.

קורס זה הוא קורס היברידי, המשלב מפגש פיזי של חלק מהקבוצה ומפגש באון ליין עם יתר הקבוצה. כל משתתפ.ת יבחרו אם להגיע פיזית לכיתה בקמפוס ברושים או להשתתף במפגש באון-ליין.

המפגשים הפיזיים מותנים באפשרות לקיימם במגבלות נהלי משרד הבריאות. אם לא תהיה אפשרות לקיים מפגש פיזי המפגש יתקיים באון-ליין.

המפגשים הפיזיים יתקיימו בהתאם להנחיות בלבד. עטיית מסיכה, שמירת מרחק של 2 מטר, הגבלת מינימום תלמידים בחדר.

מבנה הקורס

6 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

עלות הקורס: 950 ש"ח 

בהנחיית: ד"ר אסף סטי אל בר

ימי שלישי, בין השעות 15:30-18:00

החל מה- 9.2.21

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר אסף סטי אל-בר

קורס זה מיועד למי שהגיעו מרקע קודם במדיטציה ובתכנים בהם עוסק הקורס