buddhist-1807518_1920_edited.jpg

כוונה נכונה | בודהיצ'יטה

"מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'"​

פרידריך ניטשה

הדרך הבודהיסטית מציעה אפנים שונים של התבוננות על המציאות הקיומית. אפנים משחררים שמטרתם לאפשר לנו להתבונן בצלילות על המציאות ולראות את מורכבותה.

בודהיצ'יטה הנה התכוונות ששמה במרכז העניינים את כל האחרים. הדלאי לאמה מתרגם אותה לעתים כ'אלטרואיזם'.

תרגול שכזה עשוי להישמע כבד ומסובך, אולם במהותו הוא מחליש את הרעש ואת הכבדות של החיים. הוא מאפשר לנו לעשות פחות עניין ממה שקורה לנו ולהתמקד בתמונה הרחבה, לא רק כמרחב של פרופורציה, אלא בעיקר כמרחב שיש בו כל כך הרבה קושי וכאב עד שאנחנו יכולים למצוא משמעות עמוקה ושליחות בהירה.

בודהיצ'יטה מגלמת בתוכה תובנה עמוקה של החיבור ההדדי העמוק בין כל היצורים החשים, תובנה שמשמעה שהתרגול איננו, ולא יכול להיות 'עסק פרטי': ככל שאנו נעשים ערים, מודעים ואוהבים יותר, כך משתנה גם העולם. התרגול שמאגד בתוכו את התובנה הזו הוא התרגול של חמלה-אהבת (קרונא).

מבנה הקורס

6 מפגשים + יום לימוד ותרגול ארוך

עלות הקורס: 950 ש"ח 

בהנחיית: ד"ר אסף סטי אל בר

ימי שלישי, בין השעות 15:30-18:00

החל מה- 16.2.21

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

אסף סטי אל-בר.png

ד"ר אסף סטי אל-בר

קורס זה מיועד למי שיש להם רקע קודם במדיטציה ובלימודי בודהיזם.