Buddhist%20Monks%20with%20Umbrellas_edit

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית שנה ב'

12 החוליות של ההתהוות המותנית

ממשיכים

12 החוליות של ההתהוות המותנית הן תיאור של קיום מעגלי, קיום שהוא בבחינת שיבה נצחית על דפוסים דומים בצורות ותצורות שונות.

גאוניותו של המבנה נעוצה באפשרות שהוא פותח להעמיק חקר בדפוסים חוזרים ונשנים בחיינו מנקודות מבט שונות. 

יעילותו התרפויטית של המבנה נעוצה בעיקרון הפשוט שעומד בבסיסו: "אם זה אז זה", כלומר אם התנאי הזה מתקיים אז גם התוצאה הזאת מתקיימת. מכאן גם נובעת אפשרות ההיחלצות מן הקיום המעגלי: אם זה לא מתקיים, אז התוצאה יכולה להשתנות.

 

שנה ב' בנויה בצורה סדורה מאוד ומאורגנת, לפי תבנית 12 החוליות. כמעט לכל חוליה יוקדשו שני שיעורים שלמים ונעבוד עם האימונים השונים שנולדים מן החוכמה הזאת גם בימי הלימוד השבועיים וגם בימי התרגול הארוכים. 

מתוך ההישענות על 12 החוליות, נרחיב את תחומי הלמידה  בתחומי החיים השונים: במשפחה, בקשרים חברתיים, ביחסי עבודה, בסביבה האנושית ובסביבה בכלל. נלמד כיצד התובנות שלמדנו בשנה הראשונה נפרטות לכלל תהליכים רבי שלבים, עם הזדמנויות רבות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות על החיים ובהתנהלות בהם. נראה כיצד תובנות אלה ניתנות ליישום בחיי היום יום בדרכים שיטתיות הפותחות הזדמנויות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות והפעולה. בשנה זו נעמיק את ההתבוננות בחייהם של הלומדים, ואת ההתבוננות בתודעה עצמה.

מבנה התוכנית

20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוכים

 

עלות הקורס: 4,900 ש"ח

עלות הקורס כוללת דמי רישום בסך 200 ש"ח

-גביית תשלום עבור דמי הרישום הינה בכדי לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

בהנחיית: יובל אידו טל, מאיה לאוב

ימי שני, בין השעות 16:00-19:00

החל מה- 26.10.20

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מאיה לאוב

יובל אידו טל

הקורס מיועד

לממשיכי קורסי אימון לחיים א'